Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.10.09 Generaladvokat: EU-love beskytter ikke medarbejderrepræsentant

29. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Medarbejdere i samarbejdsudvalg har ingen særlig beskyttelse mod at blive fyret. Men de har ret til at få prøvet, om en fyring skyldes deres arbejde i et samarbejdsudvalg.

Det mener generaladvokat ved EF-domstolen Yves Bot, der i dag kom med sit bud på en afgørelse i en sag, som Ingeniørforeningen i Danmark har anlagt mod dansk Arbejdsgiverforening efter et medlem af foreningen blev fyret, mens han var medlem af en virksomheds samarbejdsudvalg.

Yves Bot, som er fransk dommer ved EF-Domstolen, konkluderer, at et EU-direktiv om information og høring ikke giver medlemmer af samarbejdsudvalg en øget beskyttelse mod afskedigelser. Men viser en efterfølgende sag, at afskedigelsen skyldes arbejdet som medarbejderrepræsentant, skal der være passende sanktioner over for arbejdsgiveren. Sanktionerne skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens omfang, og de skal virke afskrækkende for andre.

Generaladvokaten finder også, at direktivet ikke udelukker, at en lønmodtager, der ikke er omfattet af en fagforening med overenskomst med sin virksomhed, kan være omfattet en overenskomst.

Sagen drejer sig om den danske ingeniør Bertram Holst, der blev valgt som medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget i virksomheden BWV.

Da han siden blev fyret, fik han et opsigelsesvarsel på seks måneder. Ingeniørforeningen fandt, at afskedigelsen var usaglig, og at Bertram Holst havde ret til en særlig beskyttelse som medarbejderrepræsentant og indbragte sagen for domstolene.

Vestre Landsret nåede frem til, at fortolkningen af EU-direktivet om information og høring spillede ind for afgørelsen. Landsretten ville ikke selv fortolke direktivet, men bad EF-domstolen komme med sin fortolkning.

I første omgang er det generaladvokaten, der kommer med sit bud på en fortolkning. Den er ikke bindende for EU-domstolen, der senere tager endelig stilling. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.