Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.05.08 EFS afviser igen forhandling om samarbejdsudvalg

09. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Den europæiske faglige sammenslutning, EFS, afviser en opfordring fra Kommissionen til alligevel at forhandle om nye regler for europæiske samarbejdsudvalg, ESU. EU-kommissionens opfordring kom forleden, og arbejdsgiverne i BusinessEurope tog lynhurtigt opfordringen op. I et brev til EU-kommissær Vladimír Špidla støtter BusinessEurope, at parterne selv finder frem til ændringer af et EU-direktiv og inviterer EFS til inden for to uger at indlede forhandlingerne.

I EFS siger vicegeneralsekretær Reiner Hoffmann imidlertid, at der ikke bliver nogen forhandling.

- Vi holder os til vort svar i april, og det var, at vi ikke ønsker at forhandle, men finder, at EU-kommissionen må komme med sit forslag, siger Reiner Hoffmann.

EFS står fast på, at fagbevægelsen havde fire grundlæggende krav for at gå med til forhandling. Dem ville BusinessEurope ikke på forhånd gå ind på. Kravene var en klar definition af information og høring, der fulgte andre direktiver om de spørgsmål som direktivet om de europæiske samarbejdsudvalg. Dertil en anerkendelse af de faglige organisationers rolle i forhold til ESU’erne, og at de nuværende aftaler om ESU’er i virksomheder kunne forhandles, så de blev tilpasset nye regler. Endelig var kravet også, at der var klare forbedringer, så udvalgene kunne mødes hyppigere, modtage undervisning og få ekspertbistand.

I brevet til Vladimír Špidla kommer arbejdsgiverne med nogle af deres bud på, hvad nye regler bør omfatte. I brevet taler BusinessEurope også om en tydeligere definition på information, men mener, at reglerne for konsultation ikke behøver at blive ændret. Arbejdsgiverne er dog klar over, at der i den moderne verden sker pludselige ændringer i virksomhederne. De støtter, at der sker præciseringer af, hvordan information og konsultation skal ske under sådanne exceptionelle omstændigheder.

Arbejdsgiverne: Vi er klar

BusinessEurope er også klar til at se på ESU’ernes rolle ved sammenlægninger, overtagelser og andre store ændringer i virksomhederne.

Det er nyt, at BusinessEurope afslører, hvad de var rede til at forhandle om. BusinessEuropes formodede forhandlingsleder, Jørgen Rønnest, siger, at organisationen selvfølgelig ikke på forhånd kunne gå ind på, hvad et resultat skulle være, og at forhandlingerne skulle være afsluttet meget hurtigt og langt før, reglerne for den sociale dialog lagde op til.

Han beklager også, at EFS ikke tager imod den ny opfordring og understreger, at det efter hans opfattelse kunne være lykkedes at skabe forbedringer af reglerne for ESU’er også set med fagbevægelsens briller.

- Nok ikke alle ville være tilfredse, men en stor del af EFS’s medlemsorganisationer, siger Jørgen Rønnest.

Han lægger vægt på, at arbejdsgiverne ligesom Špidla har understreget, at udvalgene skulle være mere effektive, og at tilbud af uddannelse hørte til det. Derfor frygter BusinessEurope ikke for et politisk udspil, men havde foretrukket, at parterne havde forhandlet sig frem til ændringerne.

- Nu må vi se, hvordan udspillet bliver, siger Jørgen Rønnest, der beklager EFS’s holdning, som skader den sociale dialog.

- Vi vil også i fremtiden se på, hvad der kommer af forslag til den sociale dialog mellem parterne, og vi vil se på det helt uafhængigt af det, der er sket denne gang. Men det kan da ikke undgås, at det det vil ligge i baghovedet Sket er sket, siger Jørgen Rønnest.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.