Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.10.08 EFS tigger EU-parlament om at holde fingrene fra forslag

17. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, beder Europa-Parlamentet om at stoppe overbudspolitik og stemme en aftale mellem de europæiske arbejdsgivere og EFS hjem om europæiske samarbejdsudvalg. EFS’s hovedbestyrelsesmøde tilsluttede sig på et møde i Bruxelles den aftale, som parterne indgik i sommer. EFS frygter, at der ikke bliver nogen ændring af det nuværende direktiv, hvis parlamentet strammer parternes aftale. Det franske EU-formandskab ventes således ikke at få flertal i Rådet til et forslag, der går længere, end de europæiske arbejdsgivere ønskede det.

EFS’s generalsekretær, John Monks, er først og fremmest bange for, at socialister i parlamentet vil have strammet op i direktivet med både forslag om at få det til at gælde flere virksomheder og få krav til møder og informationer strammet yderligere. Også han frygter, at et ændret forslag ikke går gennem politisk.

- Med de mørke skyer, som den økonomiske tilbagegang sender hen over os, så har vi behov for stærkere europæiske samarbejdsudvalg så hurtigt som muligt, siger John Monks.

Han håber, at signalet fra den europæiske fagbevægelse til medlemmerne af Europa-Parlamentet er stærkt nok til at få dem til at besinde sig og holde fast ved parternes aftale.

Bekymringen for en udskydelse af ændringerne af direktivet forstærkes af, at det er den britiske konservative Philip Bushill-Matthews, der er ordfører på parlamentets beskæftigelses- og socialudvalgs betænkning. Han har ved flere lejligheder sagt, at det ikke kan blive en hurtig behandling, hvis der er betydelige ændringsforslag. Dermed kan behandlinger trække ud til efter valget til et nyt Europa-Parlament.

Socialdemokraternes Ole Christensen støtter op bag EFS’s holdning. Han understreger samtidig, at det vil være uhørt, hvis Europa-Parlamentet piller ved en aftale, som arbejdsmarkedets parter har indgået. Ifølge traktaten kan arbejdsmarkedets parter indgå aftaler, der herefter går gennem det politiske system og bliver til regler for EU-landene.

Europa-Parlamentet har tidligere brokket sig over, at de på den måde blev spillet af banen på politiske områder, hvor de gerne ville have indflydelse. Men parlamentet har siden accepteret, at det overlader hovedrollen til arbejdsmarkedets parter, hvis de ønsker at forhandle og opnår forlig.

- Derfor vil det være ødelæggende for den sociale dialog mellem parterne, hvis vi i parlamentet nu griber ind i en aftale, som parterne har indgået på et så følsomt og vigtigt område som europæiske samarbejdsudvalg, siger Ole Christensen.

Han håber, at de mest ivrige i parlamentet nu har forstået budskabet.

- Jeg har haft kontakt med mange, som nu begynder at forstå, at det er alvor, og at vi skal holde fingrene væk, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.