Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.11.08 Sociale parter beklager parlamentets indgreb i ESU-forlig

19. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Både de europæiske arbejdsgivere, BusinessEurope og lønmodtagernes EFS beklager, at Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender mandag ændrede i det forlig, som parterne havde indgået om europæiske samarbejdsudvalg. Både BusinessEuropes direktør Philippe de Buck og EFS’s generalsekretær, John Monks, sagde på et møde i European Policy Centre, EPC, i Bruxelles i dag, at det var stærkt betænkeligt, at parlamentarikerne dermed greb ind i den sociale dialog mellem parterne.

Philippe de Buck angreb direkte parlamentets troværdighed. For Parlamentet var repræsenteret, da det franske EU-formandskab i begyndelsen af juli opfordrede parterne til at sætte sig til forhandlingsbordet på et uformelt rådsmøde. Opfattelsen i formandskabet var, at det var lettest at få ændringer af samarbejdsudvalgene igennem politisk, hvis parterne var enige om forslag til det direktiv, som EU-kommissionen netop var spillet ud med.

Parterne satte sig herefter til forhandlingsbordet og nåede frem til et resultat i slutningen af august. Det resultat burde derefter bære igennem politisk og ikke blive pillet ved af parlamentarikerne.

- Jeg forstår ikke, hvad der er sket, sagde Philippe de Buck.

Han gav dog EFS den direkte skyld for, at der med parlamentets indgriben nu bliver lagt op til et politisk slag. For havde EFS allerede i foråret taget imod Kommissionens opfordring om at forhandle, og var man nået til et resultat der, så kunne parlamentet ikke pille ved det. Det, parterne nåede frem til i august, var ikke en aftale i traktatens forstand, men blot frivillige råd. Og dermed er sagen en anden, og parlamentet ikke bundet.

- Hvorfor ville EFS ikke forhandle? Jeg kender godt argumenterne. De viser, at der manglede en tillid. Men det er netop mistillid, der ødelægger den sociale dialog, sagde Philippe de Buck.


EFS havde store forventninger til ESU-udspil

Direktøren for BusinessEurope frygtede, at det politiske spil nu betød, at der blev stillet en række forslag til hele parlamentets samling i december. Den britiske konservative ordfører for ESU-forslaget, Philippe Bushill-Matthews, er inderst inde ikke for at ændre de nuværende regler. Philippe de Buck sagde, at BusinessEurope måtte overbevise ham om, at han burde støtte parternes råd. Nu var Bushill-Matthews fri til at lægge andre forslag frem ligesom andre medlemmer, der ikke gik ind for at stramme op i direktivet.

John Monks forsvarede, at EFS havde afvist at forhandle i foråret. Som i tidligere forsvar hæftede han sig ved, at man var under tidspres, fordi forslaget helst skulle igennem det politiske system under det franske formandskab. Efter franskmændene følger først tjekkerne og derefter svenskerne. De er kendt for ikke at støtte ændringer af direktivet.

EFS havde i foråret klare meldinger om, at Kommissionen ville komme med et i EFS’s øjne godt forslag, som det franske formandskab og parlamentet ville bære igennem. John Monks måtte imidlertid erkende, at Kommissionens forslag havde ladet vente på sig, og da det kom den 2. juli, var det ikke så godt, som EFS havde troet. Og da franskmændene herefter også trådte et skridt tilbage og bad parterne sætte sig til bordet, så havde EFS gjort det med åbent sind.


Kommissionen kun totalt imod et ændringsforslag

Men John Monks begrundede videre EFS’s afslag i foråret med, at europæiske samarbejdsudvalg ikke var et oplagt tema at forhandle, da arbejdsgiverne ikke ville forhandle i 1994. Da der alligevel var kommet regler, havde BusinessEuropa været imod at ændre dem flere gang.

Philippe de Buck erkendte, at arbejdsgiverne var imod i 1994. Men der var sket meget siden da. I dag betragtede BusinessEuropa de europæiske samarbejdsudvalg som noget positivt, og de kunne være nyttige i de mange forhandlinger, der kunne komme i virksomheder i forbindelse med den økonomiske krise.

Han så gennembruddet i den sociale dialog om et fælles syn på et fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de ansatte. Og den linje kunne fortsætte.

Direktør Armindo Silva, EU-kommissionen, mente, at det var afgørende, at parterne nu ikke gravede sig ned i grøfter, men gik med i de forhandlinger, Europa-Parlamentet lægger op til efter afstemningen mandag. Det franske EU-formandskab bliver her afgørende, hvis der skal komme resultater.

Kommissionen betragtede ikke de ændringsforslag, der var vedtaget i parlamentets udvalg for at ødelægge Kommissionens udspil. Reelt var der kun et forslag, som Armindo Silva på forhånd afviste. Det var, at direktivet skulle tages op til bedømmelse efter kun tre år. Kommissionen foreslår fem år, og det mente Silva ikke, der umiddelbart kunne ændres ved.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.