Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.04.08 Arbejdsgiverne i EU parate til ny forhandling om ESU

02. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De tre europæiske arbejdsgiverforeninger er parate til at forhandle med de europæiske lønmodtagere i EFS om en ændring af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, ESU. I et fælles brev til EU-kommissær Vladimir Spidla hedder det, at arbejdsgiverne lægger op til ændringer, der kan forbedre den måde, som ESU fungerer på i praksis.

De tre organisationer er de private arbejdsgiveres BusinessEurope, de små og mellemstores UEAPME og de offentlige arbejdsgiveres CEEP. Lidt polemisk hedder det i brevet, at de tre organisationer håber, at EFS snart også beslutter, at organisationen vil forhandle. EFS’s generalsekretær, John Monks, har ved flere lejligheder efterlyst en klar vilje fra arbejdsgiverne til at indlede forhandlinger om samarbejdsudvalgene.

EU-kommissionen sendte i februar spørgsmålet om en forhandling mellem parterne til en såkaldt 2. høring efter den bestemmelse i traktaten, der siger, at arbejdsmarkedets parter kan forhandle om EU’s regler.

De tre arbejdsgiverorganisationer støtter i brevet til Kommissionen den praksis med bemærkninger om, at parterne er de bedste til at bestemme forholdene på arbejdsmarkedet.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.