Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.10.08 Ministre tilslutter sig parters ESU-oplæg

02. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Ingen arbejds- eller beskæftigelsesminister tog ordet, da den franske rådsformand, Xavier Bertrand, i dag fremlagde arbejdsmarkedets parters oplæg til ændringer af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, ESU. På ministrenes møde i Luxembourg gennemgik Xavier Bertrand det kompromis med otte punkter, som parterne foreslår som de afgørende elementer i ændringerne.

- Parterne har virkelig påtaget sig et ansvar. Det siger jeg tak for. Det gør det nemmere at komme igennem med nye regler, sagde Xavier Bertrand, der fremhævede, at han inden mødet havde fået endnu en henvendelse fra parterne, der stod ved deres kompromis.

Også EU-kommissær Vladimír Špidla var tilfreds med, at parterne havde fundet hinanden. Kommissionen lagde op til forhandlinger mellem parterne om nye regler i foråret, men de var ikke blevet enige. Den europæiske faglige sammenslutning, EFS, afstod fra at forhandle og ønskede i stedet, at Kommissionen kom med et udspil.

Det franske EU-formandskab gjorde det imidlertid klart allerede i begyndelsen af juli, at parterne måtte finde sammen, hvis det skulle være muligt at komme igennem med noget politisk. Derfor gik EFS, BusinessEurope, CEEP og de små og mellemstore arbejdsgiveres organisation i gang og brugte sommerferien til at forhandle.

Vladimír Špidla fandt, at det er afgørende, at parterne er enige om at forbedre direktivet. Der bliver en klarere definition af information og høring, og de faglige organisationer kan komme med i forhandlinger, når nye udvalg oprettes. Han fandt det også væsentligt, at medlemmerne af udvalgene får bedre uddannelse.

- Vi kan støtte parternes kompromis, sagde Vladimír Špidla.

Det franske formandskab håber, at parlamentet hurtigt kommer igennem sin behandling og ikke piller ved parternes aftale. Så kan ændringen af direktivet være på plads i december.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.