Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.11.08 Parlaments-udvalg strammer parters aftale om ESU

18. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender strammede mandag aften de forslag til europæiske samarbejdsudvalg, ESU, som de europæiske parter på arbejdsmarkedet blev enige om i sommer. Det franske EU-formandskab bad i begyndelsen af juli parterne forhandle om det forslag, EU-kommissionen spillede ud med, for lettere at få det vedtaget politisk. Den europæiske fagbevægelse, EFS, havde i foråret afvist at forhandle, fordi EFS fandt, at det ville gå nemmere og hurtigere den politiske vej. Men EFS indvilligede i sommer i at forhandle kort med arbejdsgiverne.

Socialdemokraternes Ole Christensen, stemte mandag for ændringsforslagene i parlamentet, men erkender, at det må være en undtagelse, at udvalget ændrer ved parters aftaler.

- Det var gode forslag i udvalget, som det var svært at gå imod. Men jeg mener ikke, vi skal ind på at ændre ved det, som de europæiske parter er enige om, siger Ole Christensen.

Den britiske, konservative ordfører for betænkningen, Philip Bushill-Matthews, overvejer nu, hvordan han kommer videre med betænkningen, som han før behandlingen i udvalget ikke ønskede ændringer i. På hans kontor i Strasbourg var der tirsdag formiddag intet overblik over, hvad der vil ske.

Skyggeordfører på betænkningen, den hollandske socialdemokrat Jan Cremers, mener imidlertid, at Bushill-Matthews nu må gå sammen med andre grupper og forhandle reelt med både det franske formandskab og EU-kommissionen. Vil han ikke det, må han hurtigt gå af som ordfører og overlade forhandlingerne til andre.

- Vi skal søge en aftale med Rådet, så ministrene på deres møde i december kan støtte den, og vi så på samlingen i parlamentet derefter kan stemme den hjem før jul, siger Jan Cremers.

Han havde medlemmer af både den konservative-kristelige PPE-gruppe og den grønne gruppe bag over 10 ændringsforslag. Også medlemmer af den liberale gruppe støttede forslagene i afstemninger. Kun forslag to faldt.

Jan Cremers, der er tidligere generalsekretær for de europæiske bygningsarbejdere, afviser, at han har stået i spidsen for en gruppe, der er gået imod aftaler, som arbejdsmarkedets parter har indgået. Han hæfter sig ved, at parterne i foråret ikke gik i gang med egentlige forhandlinger. Det, de nåede frem til i sommer, var mere råd til, hvad direktivet skulle indeholde.

- Det var ikke en forhandlet aftale. Og vi finder, at der var mangler i direktivet, som vi ville stramme op, siger Jan Cremers.

Derimod glæder han sig over ændringsforslagene, der betyder, at der lægges op til sanktioner, hvis arbejdsgiverne ikke lever op til reglerne for information og høring.

I forvejen lægger betænkningen op til klarere regler for information og høring, og at de ansatte skal informeres og høres i god tid, så de ansatte kan reagere og komme med forslag. Ændringsforlagene skærper også, hvad der skal høres om.

Parlamentet strammer også op, når der nedsættes udvalg, der skal forhandle nye ESU’er. Det bliver ikke kun virksomheder i lande, hvor firmaet har over 50 ansatte, der kommer med i forhandlingsudvalg. Og det bliver lettere for de mindre virksomheder at få medlemmer i ESU’erne.

I EFS overvejede ledelsen tirsdag formiddag holdningen til, at parlamentets udvalg rørte ved det, som parterne var blevet enige om. Heller ikke de europæiske arbejdsgivere var klar med deres synspunkter.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.