Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.01.11 Krav til de nye europæiske samarbejdsudvalg

13. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De nye europæiske samarbejdsudvalg skal være klar til juni. Inden da skal nye udvalg og de hidtidige omkring 900 samarbejdsudvalg været tilpasset de regler, som Rådet og Europa-Parlamentet vedtog i 2009.

EU-Kommissionen udsendte i går en rapport fra en ekspertgruppe, der hjælper landene og virksomhederne med at få ændringerne på plads, så de 15 millioner lønmodtagere i udvalgene følger de nye regler.

Rapporten fra ekspertgruppen fremhæver, at de europæiske samarbejdsudvalg betyder noget. Det gælder ikke mindst, hvor der sker tilpasninger i virksomheder. Men de sikrer også, at de ansatte generelt bliver informeret og konsulteret, så de er informerede om, hvad der sker i virksomheden og kan deltage i udviklingen.

De nye regler strammer op på reglerne i det tidligere direktiv, og der er mulighed for sanktioner over for virksomheder, der ikke følger dem, men lader hånt om informationerne til medarbejderne og høringsprocesser.

Rapporten understreger, at det skal stå klart for arbejdsgiverne, at de kan blive stillet over for sanktioner, hvis de bryder reglerne for information og høring. Sanktionerne skal være effektive, præventive og stå i forhold til betydningen af bruddet.

Det understreges, at de medlemmerne af udvalgene skal have uddannelse med løn, så de er rustede til opgaverne i udvalgene.

De skal også have midler, så de kan informere de ansatte om arbejdet i udvalgene.

Rapporten tager også op, hvad der forstås ved information, og hvad der forstås ved høring. Den understreger, at arbejdet med udvalgene skal tilrettelægges, så de bliver informeret i god tid, før beslutninger bliver taget, og på en måde, så de har mulighed for at forberede egentlige høringer og deltage i arbejdet i de udvalg, de er med i. Høringsprocessen er en egentlig social dialog, hvor synspunkter kan udveksles. Det understreges, at de ansatte i den proces skal have mulighed for at komme med deres syn på sagerne. pmh


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.