Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.02.08 Tættere på stramning af samarbejdsregler i EU

20. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-kommissionen opfordrer nu de europæiske arbejdsgivere og lønmodtagere til at forhandle om en opstramning af reglerne for de europæiske samarbejdsudvalg, ESU’erne. Parterne har seks uger til at svare, om de går til forhandlingsbordet.

I den europæiske faglige, EFS, hilser vicegeneralsekretær Reiner Hoffmann Kommissionens udspil velkomment og tror på, at parterne bliver enige om at forhandle. Han hæfter sig ved, at den tidligere modstand fra arbejdsgiverne i den private BusinessEurope tilsyneladende er væk, efter formanden, Ernest-Antoine Seillière, tirsdag signaliserede, at BusinessEurope ikke er afvisende.

- EFS er parat til grundlæggende og hurtige forhandlinger. Men vi vil ikke acceptere, hvis arbejdsgiverne benytter muligheden til blot at trække en ændring af reglerne ud, siger Reiner Hoffmann.

Reglerne om europæiske samarbejdsudvalg blev vedtaget i 1994. Der er i dag omkring 820 samarbejdsudvalg i firmaer, der har over 1000 ansatte spredt i mindst to EU-lande. Den europæiske fagbevægelse og også Europa-Parlamentet ønsker, at det bliver lettere at oprette samarbejdsudvalg, så mindre firmaer bliver omfattet af direktivet.

Arbejdsgiverne har hidtil modsat sig en sådan ændring, og i de papir, Kommissionen sendte ud onsdag, står der ikke noget om, hvordan Kommissionen ser på det.

Til gengæld er Kommissionen klar i sin holdning til, at information og høring er en grundlæggende ret, og at samarbejde er væsentlig, når virksomhederne træffer beslutninger om større ændringer. EU-kommissær Vladimír Špidla sagde ved offentliggørelsen, at de europæiske samarbejdsudvalg har en nøglerolle at spille i arbejdet med at ændre virksomhederne.

- De bidrager også til at forbedre den gode ledelsesetik, der er en vigtig faktor i en bæredygtig konkurrenceevne, sagde Vladimír Špidla.


Accept af fagforeninger

Kommissionen tager også spørgsmålet om fagforeningernes rolle op. I flere ESU’er sidder i dag repræsentanter for faglige organisationer. Arbejdsgiverne har dog ofte modsat sig, at lønmodtagernes medlemmer endog har tæt kontakt med de faglige organisationer og får aktiv støtte til arbejdet i udvalgene.

I Kommissionens papir hedder det, at de faglige organisationer har spillet en aktiv rolle både ved oprettelsen af ESU’er, og at de kan have en særlig rolle med at støtte dem. Kommissionen tager endog spørgsmålet om fagforeningernes rolle som eksperter på møder op.

Kommissionen ønsker også, at der bliver en klarere forståelse af, hvad høring og information er. En rapport fra den europæiske faglige forskningsinstitution ETUI siger, at 20 procent af ESU’erne først blev konsulteret, efter større beslutninger blev truffet. Medlemmerne af 30 procent af ESU’erne blev slet ikke konsulteret.

Reglerne for de nationale samarbejdsudvalg taler om, at der skal være information og høring i passende tid, før beslutninger tages. Kommissionen siger dog også, at procedurer med information og høring ikke må forsinke beslutningsprocessen i virksomhederne.

- Jeg finder, at papiret med opfordringen til at forhandler er afbalanceret, sagde Vladimír Špidla onsdag.

Der arbejder omkring 14,5 millioner lønmodtagere i de 820 ESU’er, der i dag er oprettet. Det anslås, at der er omkring 1900 virksomheder, der er store nok til, at de kunne have et samarbejdsudvalg. De kan oprettes enten på opfordring af de ansatte eller virksomhederne.

Opfordringen til at forhandle om ændringer har baggrund i traktaten, der giver parterne på arbejdsmarkedet en særlig rolle, når EU kommer med forslag for arbejdsmarkedet. Ønsker parterne at forhandle, er det dem, der fastsætter reglerne for arbejdsmarkedet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.