Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.04.08 Trods mangler ingen revision af høringsdirektiv

02. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen lægger ikke op til at ændre direktivet om information og høring af lønmodtagerne. I en ny meddelelse hedder det, at den største udfordring nu er at få gennemført det nuværende direktiv fra 2002 korrekt og at få medlemslandene til at overholde det.

Kommissionen erkender ellers i meddelelsen, at direktivet er uklart på flere områder, og at det kunne formuleres mere præcist. Det har betydet, at medlemslandene har omsat direktivet forskelligt. Nogle lande lader ikke reglerne omfatte virksomheder, som ikke har som mål, at de skal tjene penge. Der er også uklarheder om de fortrolige oplysninger, som medlemmer af samarbejdsudvalg får. En effektiv ret til information og høring ”bør ikke svækkes ved, at arbejdsgiverne uberettiget henviser til bestemmelsen om fortrolighed”, hedder det i Kommissionens meddelelse.

Kommissionen lægger dog op til en enkelt ændring. I dag kan medlemslandene holde søfolk på havgående skibe uden for retten til information og høring. Det svækker arbejdsforholdene på skibe, og de forhold ønsker Kommissionen at forbedre for også på den måde at skaffe flere søfolk. Derfor har Kommissionen spurgt arbejdsmarkedets parter, hvordan de ser på problemet med at gøre jobbene på skibene mere attraktive. Kommissionen mener, at den proces kan føre til, at EU styrker retten til information og høring.

Men ellers lægger Kommissionen op til, at både landenes regeringer og parterne på arbejdsmarkedet får det nuværende direktiv til at virke.

Direktivet, der er rettet mod virksomheder med over 50 ansatte eller forretninger med over 20, er ikke mødt med begejstring i alle landene. Flertallet af medlemslandene omsatte det ikke til nationale regler, inden fristen udløb. 8 lande er dømt ved EF-domstolen for ikke at omsætte direktivet korrekt inden for fristen, og Belgien og Luxembourg er stadig bagud.

Storbritannien og seks andre lande, hvor information og høring af ansatte var noget nyt, benyttede de overgangsordninger, der var med i direktivet for blandt andet at tilfredsstille Storbritannien.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.