Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.12.07 Pres på EU-kommissionen for nye samarbejdsudvalg

09. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Den europæiske fagbevægelse, EFS, lægger pres på EU-kommissionen for hurtigt at komme med sit udspil om ændringer af regler for europæiske samarbejdsudvalg. Kommissionen siger i sit handlingsprogram for 2008, at den agter at komme med forslag, men vil i første omgang spørge parterne på det europæiske arbejdsmarked, om de vil forhandle om ændringer.

Kommissionen kom allerede i 2004 med sin første opfordring til parterne, men de europæiske, private arbejdsgivere var imod at ændre reglerne, og siden er der ikke sket noget. Nu ventes det imidlertid, at Kommissionens kommer med sit såkaldte 2. konsultation i december, men der er ikke sat dato på. Og det haster, mener både EFS og Martin Schulz fra den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet.

EFS vedtog på sit hovedbestyrelsesmøde i sidste uge en udtalelse, der lægger op til forhandling med arbejdsgiverne. EFS påpeger dog samtidig, at der skal være tale om reelle forhandlinger. Ellers går fagbevægelsen ikke af vejen for en politisk afgørelse netop, fordi parlamentet i denne sag ventes at ligge tæt på fagbevægelsens ønsker. Samtidig ventes det franske EU-formandskab i andet halvår af 2008 også at støtte en opstramning af direktivet.

Netop derfor håber også den socialistiske gruppe i parlamentet, at Kommissionen hurtigt får vedtaget sit udspil til parterne. Parterne har herefter seks uger til at svare på, om de vil forhandle. Bliver der ingen forhandling, er Parlamentet klar, når Kommissionen kommer med sit eget, lovede udspil.

Formanden for den socialistiske gruppe, tyskeren Martin Schulz, sagde for nylig, at gruppen ønsker ændringer af reglerne for de europæiske samarbejdsudvalg, og sammen med flere socialister stillede han tidligere på året spørgsmål til Kommissionen netop om behovet for ændringer.

Socialdemokraternes Ole Christensen, der er medlem af arbejdsmarkedsudvalget i parlamentet, håber også, at der hurtigt sker noget. Direktivet blev vedtaget i 1994 og skulle efter planen tages op til revision, og den er der behov for.

- Det er helt klart, at direktivet trænger til en opstramning. Der er sket meget, siden det blev vedtaget. Vi ved, at det har været svært for tillidsfolk i virksomhederne i de multinationale koncerner at mødes og få andet end generelle informationer. De må have mulighed for at spille bedre med i virksomhederne, når der sker ændringer, siger Ole Christensen.

EFS lægger tilsvarende vægt på, at de ansatte får flere og bedre informationer og ikke blot som i dag blot spist af med intetsigende redegørelser. Samtidig finder EFS, at det skal være lettere at oprette samarbejdsudvalg.

Omkring 14 millioner lønmodtagere er ansat i de godt 2200 virksomheder, hvor de har ret til information og høring gennem de særlige europæiske samarbejdsudvalg. Der er over 10.000 tillidsfolk, der arbejder med udvalgene.

Det er imidlertid ikke i alle de 2200 virksomheder, der arbejder i flere lande og er omfattet af direktivet, at ESU’erne er oprettet. Der er kun udvalg i under halvdelen af virksomhederne. Netop de manglende udvalg har været en af grundene til, at Kommissionen hidtil ikke har lagt op til ændringer af reglerne. Det hed længe, at der i første omgang var behov for at få udvalgene oprettet.

Det hedder i dag, at der skal være mindst 1000 ansatte med mindst 150 ansatte i mindst to EU-lande for, at de ansatte kan kræve, at der oprettes et ESU.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.