Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.07.08 EFS finder ny sociale dagsorden for svag – Samarbejdsudvalg skuffer

02. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, er skuffet over den pakke til en ny social dagsorden, som EU-kommissionen spillede ud med i dag. Selv om EFS’s generalsekretær, John Monks, erkender, at der er positive elementer, så finder han ikke, at det er nok til at vinde europæernes hjerter og genvinde troen på det sociale Europa.

- Vi venter stadig på stærkere og mere ambitiøse initiativer, siger John Monks.

For EFS er det især forslaget til ændringer af de europæiske samarbejdsudvalg, der ikke lever op til fagbevægelsens forventninger. John Monks gik imod, at den europæiske fagbevægelse forhandlede med de europæiske arbejdsgivere om ændringer, fordi han troede på et stærkt og mere fagforeningsvenligt forslag fra EU-kommissionen, som Europa-Parlamentet derefter ville slutte op om. Det ville dermed binde så mange EU-landes ministre, at der ikke ville være noget blokerende mindretal imod det.

Det forslag, som EU-kommissionen lægger frem, lever ikke op til fagbevægelsens drømme. Forslaget ændrer ikke ved de tusinde ansatte, der skal være i et firma, for at det kan oprette et europæisk samarbejdsudvalg, ESU, hvis det samtidig har mindst 150 af de ansatte i mindst to EU-lande.

EFS og også Europa-Parlamentet lægger op til, at der blot skulle være 500 ansatte i det internationale firma.

I Kommissionen hedder det, at der allerede i dag er problemer med at oprette ESU’er i firmaer med fra 1000 til 1500 ansatte. Det er i de store firmaer, der er oprettet samarbejdsudvalg. Og det ville være dyrt for de mindre virksomheder at leve op til de større krav om information og ordentlige møder, som Kommissionen samtidig lægger op til.

I dag er der omkring 2200 firmaer i Europa, der kunne oprette et ESU. Men der er kun 820 samarbejdsudvalg.

Kommissionen lægger op til klarere regler for, hvornår de ansatte skal høres, og i hvilke tilfælde det er 100 procent nødvendigt. Det gælder blandt andet ved afgørende ændringer i virksomhederne. Kommissionen erkender, at sådanne informationer ofte er kommet for sent, eller at de ansatte ligefrem har læst om virksomhedens udflytning i aviser.


Faglige eksperter

Kommissionen ønsker også klarere regler for, hvordan forholdet er mellem nationale samarbejdsudvalg og de europæiske. Ofte er der tvivl om, hvornår de forskellige udvalg skal informeres og høres.

De europæiske samarbejdsudvalg beskæftigelser sig med de fælles spørgsmål i en virksomheds eller koncerns forskellige afdelinger i forskellige lande. I nogle tilfælde er det nødvendigt at informere begge steder – eventuelt samtidigt, hedder det i Kommissionen. Men ESU’erne skal ikke beskæftige sig med spørgsmål, der kun gælder de ansatte i et land.

Forslaget lægger op til bedre uddannelse af medlemmerne af ESU’erne. De er også sikret, at de kan få bistand fra faglige organisationer. Men det understreges i Kommissionen, at udvalgene ikke er for de faglige organisationer. Det er ikke herfra, medlemmerne kommer. Det var ellers et ønske fra flere af EFS’s medlemsorganisationer, at det blev muligt at indvælge fagforeningsfolk.

Den tanke mødte dog klar modstand fra arbejdsgiversiden.


Små forbedringer

Til de positive forslag hører efter John Monks mening forslag mod diskriminering. Det har fået det brede mønster, som fagbevægelsen ønskede, så det ikke gælder blot diskriminering af handicappede, men både kønsmæssig, aldersmæssig, seksuel og etnisk diskriminering.

Teksten til ændringerne af ESU’erne foreligger endnu ikke.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.