Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.09.08 Špidla tror på forlig om ESU i år eller til foråret

09. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det kommende tjekkiske EU-formandskab er parat til at gå videre med den sociale dagsorden i EU og herunder de europæiske samarbejdsudvalg, ESU, hvis det franske formandskab ikke når at få nye regler for ESU vedtaget til december. Den tjekkiske regering har tilkendegivet over for EU-kommissær Vladimír Špidla, at tjekkerne vil fortsætte arbejdet med den sociale dagsorden.

- Jeg tror, at det franske formandskab når at få det færdigt i december. Anstrenger vi os alle fuldt ud, så når vi det. Men det kommende tjekkiske formandskab har tilkendegivet, at det vil være parat til at gå videre, hvis det ikke sker, sagde Vladimír Špidla, der er Tjekkiets kommissær, på en konference om europæiske samarbejdsudvalg, som de tyske arbejdsgivere BDA stod i spidsen for i Bruxelles tirsdag..

Tilkendegivelsen fik han under et besøg i Prag. Tidligere har det ellers heddet, at den tjekkiske konservative regering ikke ville røre det sociale område. Men det var ikke den besked, Vladimír Špidla kom hjem med.

Vladimír Špidla erkendte, at der er en hård debat om ESU, og at nogle arbejdsgivere ikke ønsker ændringer, og modparter ønsker større ændringer. Derfor var han tilfreds med, at de europæiske parter på arbejdsmarkedet var enige om afgørende ændringer. Han støttede dem og afviste folk, der ikke mente, der burde ændres noget.

De europæiske samarbejdsudvalg fungerede ikke godt nok i dag, erkendte Vladimír Špidla. De ansatte blev for sent informeret, hvis de overhovedet blev informerede og hørt. Og der manglede klare definitioner på information og høring. Derfor var han særlig glad for, at parterne havde taget det spørgsmål op og var enige.

Kommissæren understregede, at netop information og høring var med til at lette arbejdet i virksomhederne. Det blev lettere at tilpasse sig ændringer, hvis udvalgene fungerede, og de var reelt med til at skabe en fleksibilitet. De var dermed en del af det sociale Europa, som underbyggede den sociale markedsøkonomi.

- Et samfund, der ikke er socialt, kan ikke udnytte en social markedsøkonomi. Derfor ønsker vi at fremme det sociale – at få den social dagsorden frem i lyset, sagde Vladimír Špidla.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.