Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.03.07 Ny aftale mod vold og chikane

23. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Virksomheder i Europa får nu en politik mod vold og chikane på arbejdspladsen. En aftale mellem parterne på det europæiske arbejdsmarked er nu godkendt af den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, og det bliver nu op til parterne i de enkelte lande at følge op på rammeaftalen.

Vicegeneralsekretær i EFS, Maria-Helena André, der ledte EFS’s forhandlinger, erkender, at den ikke skaber forbedringer i flere lande, hvor parterne allerede har sikret en politik mod vold og chikane på arbejdspladserne. Men hun hæfter sig ved, at der nu er en rammeaftale, som de enkelte parter kan forbedre, og at temaet kan tages op igen med de europæiske arbejdsgivere i industriens BusinessEurope (tidligere INICE), de offentlige arbejdsgiveres CEEP og de små og mellemstore virksomheders UEAPME.

Netop et punkt om de små og mellemstore virksomheder møder modstand i EFS. Det hedder således, at parterne skal forsøge at undgå, at den medfører øgede byrder for dem, når aftalen bliver omsat i de enkelte lande. De små og mellemstore virksomheder præger det europæiske erhvervsliv. Derfor finder flere organisationer, at aftalen netop er rettet mod dem.

I LO siger sekretær Marie-Louise Knuppert, at det var vanskeligt at få en aftale, fordi arbejdsgiverne satte sig imod, at den også tog spørgsmålet om vold fra personer udefra op og ikke kun vold og chikane mellem ansatte og mellem ledelse og ansatte.

- Vi fik det med, og det er vigtigt, for netop volden fra 3.personer er et stigende problem, som det er nødvendigt, at virksomheder har en politik overfor, siger Marie-Louise Knuppert.


Aftalen slår fast, at et godt arbejdsmiljø mindsker risikoen for, at vold og chikane opstår. Et af målene med aftalen er at give virksomhederne nogle rammer for, hvad de gør, når problemerne opstår og også, hvordan nye problemer undgås. Men EFS havde gerne set, at aftalen gav klarere budskaber og lagde et større ansvar på arbejdsgiverne.

- Vi har altid ønsket forpligtende aftaler, og denne er stadig lidt løs. Men for os er det afgørende, at parterre viser, at de kan indgå selvstændige aftaler uden om EU-systemet. Det passer til den danske model, at det er parterne, der indgår aftaler og ikke politikerne, der kommer med lovregler, siger Marie-Louise Knuppert.

LO arbejder også på, at der på europæisk plan bliver et system, der kan løse konflikter om fortolkningen af aftaler.

- Det bliver mere og mere afgørende i takt med, at der kommer flere aftaler. Vi får større og større opbakning til det i EFS, så tiden arbejder for os her, siger Marie-Louise Knuppert.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.