Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.03.10 Europæiske parter indgår aftale om rummeligt arbejdsmarked

12. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske faglige, EFS, har på et hovedbestyrelsesmøde i Bruxelles vedtaget en aftale om et rummeligt arbejdsmarked, som organisationen fik på plads med de europæiske arbejdsgivere efter 14 måneders forhandlinger. Aftalen stiller ikke bindende krav til arbejdsgiverne, men lægger op til et bredt samarbejde om både at få svage grupper ind på arbejdsmarkedet og tilbage på arbejdsmarkedet, fastholde folk i deres job og også udvikle jobbene.

Det rummelige eller indslusende arbejdsmarked har i længere tid optaget både politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter. Den store arbejdsløshed blandt unge og også det store frafald blandt unge har en væsentlig plads i den del af Kommissionens plan for Europa 2020, der tager arbejdsmarkedet op. Men også i planerne for kampen mod fattigdommen indgår i arbejdet med et rummeligere arbejdsmarked. Og endelig betyder det stigende antal ældre og forholdsmæssigt færre i den arbejdsduelige alder, at der er fokus på at få alle dem ind på arbejdsmarkedet, der har mulighed for at arbejde.

Den ny aftale mellem parterne tager en række af de spørgsmål op og forpligter parterne til at arbejde for, at der bliver en øget forståelse for det rummelige arbejdsmarkeds fordele. De ansatte, arbejdsgiverne og deres repræsentanter skal have rammer for, hvordan de bekæmper de forhindringer, der er for at få det rummelige arbejdsmarked til at virke, så alle kommer med.

Uddannelse er et gennemgående tema i aftalen. Også på det punkt tager den områder op, som også er oppe i den politiske diskussion i EU-kommissionen, blandt ministre og i Europa-Parlamentet. Det gælder blandt andet de problemer, mange europæere har med at læse og skrive. Aftalen støtter, at der gøres noget ekstra for at få de grundlæggende uddannelser styrket. Men dertil kommer både erhvervsuddannelser og efteruddannelser. Aftalen lægger op til et samarbejde på de områder også med myndigheder.

Individuelle planer for udvikling af kompetencer indgår også i aftalen, der helt i tråd med de politiske diskussioner vil have styrket den livslange læring og her også tager spørgsmålet op, hvordan man får de små og mellemstore virksomheder med i arbejdet med de ansattes livslange læring.

Aftalen har en lang række forslag til de offentlige myndigheder, der blandt andet går på at:

  • Støtte arbejdsløse i at få et job og arbejdsgivere i at ansatte flere.
  • Udvikle uddannelser og målrette uddannelser og efteruddannelser.
  • Sikre lige adgang til uddannelse, sundhedssystemer, bolig og sociale sikring.
  • Bruge strukturfondene i EU, så de støtter det rummelige arbejdsmarked.
  • Få en bedre formidling af job og undgå, at folk bliver arbejdsløse i længere tid.
  • Sikre, at der er ordentlige transportmuligheder, som folk kan betale, og at det samme gælder for grundlæggende servicetjenester som plejesektoren, skolerne og boligsektoren.
  • Gøre det lettere at oprette et firma og på den måde styrke iværksætterånden.
  • Se nærmere på skatte- og understøttelsessystemer, så de stimulerer, at folk kommer ind på arbejdsmarkedet, forbliver på arbejdsmarkedet og udvikler sig på arbejdsmarkedet.

Aftalen er en frivillig aftale. Heri ligger, at det er parterne selv, der er gået i gang med forhandlingerne uden, at EU-kommissionen har lagt op til at komme med et forslag, hvis parterne ikke gjorde det. Det rummelige arbejdsmarked var et punkt i det program for den sociale dialog, som parterne vedtog i 2006 og siden fulgte op på i et arbejdsprogram for 2009-2010.

Den lægger samtidig op til, at de nationale parter kan arbejde videre med de rammer, den giver.

Parterne, der ud over EFS tæller BusinessEurope,de små og mellemstore virksomheders UEAPME og de offentlige arbejdsgiveres CEEP, har tre år til at følge op på den. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.