Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.11.10 EU styrker dialog med parter om økonomisk udvikling

18. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den sociale dialog mellem arbejdsmarkedet og EU om den økonomiske udvikling bliver styrket. Hidtil har arbejdsgiverne og fagbevægelsen holdt møder med EU’s leder to gange om året. For fremtiden bliver det fire gange, og parterne skal involveres mere i de overordnede økonomiske spørgsmål.

Den belgiske finansminister Didier Reynders sagde efter mødet mellem EU-landenes økonomi- og finansministre i Bruxelles, at de sociale parter må inddrages mere i de økonomiske spørgsmål. Didier Reynders leder ECOFINs møder under det belgiske EU-formandskab, og han fulgte op på de krav, som den belgiske arbejdsminister, Jöelle Milquet, kom med før EU-topmødet i oktober, hvor hun netop slog på, at arbejdsmarkedets parter må inddrages mere i de afgørende spørgsmål i den økonomiske udvikling.

Løftet om at inddrage parterne i den økonomiske udvikling imødekommer også krav fra den europæiske fagbevægelse, EFS. På mødet i den såkaldte makroøkonomiske dialog sagde generalsekretær John Monks, at politikken under krisen har ført til uro i en række lande med generalstrejker i blandt andre Grækenland, Portugal og Tjekkiet. Uroen understreger behovet for en bedre social dialog.

- Et første skridt vil være at involvere arbejdsmarkedets parter i de lande, der er særlig ramt af processen, sagde John Monks.

Han understregede, at fagbevægelsen ønsker at blive involveret både i de enkelte lande og på europæisk niveau.

- Det forslag vil jeg gerne stille formelt i dag. Vi kan ikke kun være tilskuere til udviklingen, sagde John Monks.

Den makroøkonomiske dialog blev udviklet under det tyske EU-formandskab i foråret 1999. Siden har der været møder, hvor også den Europæiske Centralbank har deltaget. Det har hidtil dog været meget uformelle møder, der ikke er kommet meget ud af.

På mødet deltog ud over arbejdsmarkedets parter også det belgiske EU-formandskab, EU-kommissionen, formanden for den europæiske centralbank, Jean-Claude Trichet og også formanden for euro-gruppen, Jean-Claude Juncker. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.