Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.07.08 EU-kommissionen klar til lovgivning om søfolks arbejdsaftaler

17. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har fremlagt forslag til et direktiv, der skal sikre gennemførelsen af en søfartsaftale i alle 27-EU-lande.

Aftalen blev indgået mellem søfartens europæiske organisationer hovedorganisationer, Det Europæiske Transportarbejderforbund og De Europæiske Skibsrederes Sammenslutning. Se nedenfor om aftalepartnerne.

Aftalen er både en implementering og en udbygning af ILO’s søfartskonvention fra 2006: The Maritime Labour Convention.

Det har taget halvandet år at nå til den enighed, der førte til den aftale i maj, som nu gennemføres ved et EU-direktiv.

En omtale af forløbet findes på Kommissionens hjemmeside, hvor der også er et link til selve aftalen på engelsk. Klik.

Aftalen fastsætter overenskomstmæssige regler for minimumsalder, sundhedstjek, uddannelse, arbejdskontrakter m.m.

Søfartskonventionen trækker de store linjer op:

  • Organisationsfrihed
  • Ret til kollektive forhandlinger og aftaler
  • Forbud mod alle former for tvangsarbejde
  • Eliminering af børnearbejde
  • Forbud mod enhver form for diskrimination i beskæftigelsen

Og disse regler er en integreret del af aftalen mellem søfartens europæiske organisationer.

Aftalen findes her på engelsk ( klik nederst i venstre hjørne på skemaet).

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.