Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.11.10 EU-Kommissionen vil styrke social dialog i sektorer

08. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen afviser i et arbejdspapir kraftige forlydender om, at den finder, at den sociale dialog i sektorerne er en mindre fiasko. Tværtimod hedder det, at den sociale dialog i sektorerne må styrkes for at tilpasse forholdene til nye tider og nye udfordringer.

Gennem de seneste 12 år er der skabt 40 komiteer for social dialog mellem arbejdsmarkedets parter i de forskellige sektorer. De dækker 145 millioner lønmodtagere og har ført til både bindende aftaler og mere uforpligtende rammeaftaler, retningslinjer og henstillinger. Kommissionen har organiseret over 180 møder for komiteerne om året. Oftest holder komiteerne 1-2 plenarmøder og 3-4 møder i arbejdsudvalg om året.

Det er disse mange, dyre møder, der tidligere har ført til diskussioner af, om der kom nok ud af anstrengelserne. Men Kommissionen slår nu fast, at den økonomiske krise har vist, at den sociale dialog er et godt middel til at komme ud af den både gennem en central dialog på tværs af sektorer og inden for de enkelte sektorer. Den sociale dialog bliver dermed en vigtig del af hele strategien for Europa frem mod 2020.

Det hedder i arbejdspapiret, at komiteerne i sektorerne giver de sociale parter nogle rammer for koordinering, fælles aktioner og forhandlinger. Komiteerne må i fremtiden også blive mere systematisk involverede i analyser af konsekvenser af politikker og for eksempel tage aktivt del uddannelsesspørgsmål i sektorerne. Men netop sektorerne har også ekspertise i spørgsmål som beskæftigelse, arbejdsmiljø, bæredygtig udvikling, ligestilling og arbejdsmarkedspolitik generelt.

Kommissionen peger samtidig på, at samarbejdet også med de nationale parter på arbejdsmarkedet er nødvendigt. De indbydes til at søge om penge fra den europæiske socialfond.


Store sektorer dominerer

Mens den generelle sociale dialog udviklede sig op gennem 90’erne og blev styrket gennem Amsterdam-traktaten, er det først og fremmest efter årtusindskiftet, dialogen i sektorerne for alvor tog fart. Helt tilbage i 1951 var der imidlertid allerede uformelle strukturer i stålsektoren. Men de forskellige arbejdsgivere i metalindustrien var sene til at støtte et formelt samarbejde. Mellem den europæiske metalføderation EMF og Eurofer kom den først i stand i 2006 i en komite for dialog.

I andre brancher blev komiteerne etableret i 1999 som inden for jernbanen, hotel-restauration og inde for handel, forsikring, bank og tele, men også post, energi- og byggesektoren.

Kommissionen bemærker dog, at i brancher med meget store virksomheder, ønsker de ofte deres egen dialog og her satser mere på europæiske samarbejdsudvalg end den egentlige sektordialog.


Selvstændig dialog

Kommissionen bemærker også, at udviklingen går i samme retning som den generelle dialog, der bliver mere selvstændig med Kommissionen som en mere passiv tilskuer.

Der er nu også autonome aftaler i sektordialogen. Hidtil er der indgået fire, mens der er seks, der er gået gennem EU-systemet. Fælles mere uforpligtende udtalelser dominerer dog stadig. Antallet er oppe på 164.

Både en aftale om arbejdsforhold for søfolk og om skarpe genstande i hospitalssektoren er gennemført via direktiver. Sektorerne er dermed blevet lovgivere på samme måde som de centrale, anerkendte sociale parter. pmh 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.