Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.06.10 Social dialog om uddannelser

14. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parterne i den europæiske undervisningssektor opretter en ny komite, hvor de skaber en dialog om sektorens kommende udfordringer.

EU har i nogen tid slået til lyd for, at der bliver bedre uddannelser for lærere, og at der skabes et bedre klima i sektoren. Allerede i dag er der dialog om den vold og de chikaner, der finder sted på skoler og læreanstalter.

Den ny komite får medlemmer fra især den europæiske faglige for uddannelse, ETUCE, og arbejdsgivernes EFEE. Ved det stiftende møde i Bruxelles deltog også både repræsentanter for EU-landenes ministerier og lokale myndigheder og en række andre grupper inden for undervisningssektoren.

Til de kommende udfordringer hører ud over selv forholdene på uddannelsesinstitutioner også de demografiske forhold, hvor skoler og læreanstalter bliver tilpasset udviklingen med færre unge og flere ældre.

EU-kommissær László Andor sagde i forbindelse med nedsættelsen af komiteen, at uddannelse er en politisk prioritet og en nøglesektor på det europæiske arbejdsmarked og nu møder udfordringer under de nedskæringer, der sker i de fleste lande.

- Den europæiske sociale dialog om uddannelse er et afgørende redskab til at få arbejdsgivere og lønmodtagere bragt sammen for at løse udfordringer med fælles løsninger, sagde László Andor.

Sektoren har ifølge Kommissionen 14,7 millioner ansatte og uddanner 93 millioner eleevr og studenter hvert år. Der går 583 milliarder euro fra det offentlige til sektoren om året. Det svarer til 5,7 procent af EU-landenes samlede bruttonationalprodukt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.