Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.05.11 Faglig styrke inden for uddannelsesområdet vidt forskellig i EU-lande

11. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De faglige organisationer inden for undervisningssektoren er vidt forskelligt opbygget i EU-landene. I nogle lande er der få og stærke organisationer med stærk social dialog og kollektive aftaler. I andre lande er der et væld af organisationer og i mange tilfælde har organisationerne ikke aftaler. Også blandt arbejdsgiverne er det forskelligt, hvor stærk støtten til dem er. I nogle lande er der også blandt arbejdsgiverne et væld af organisationer.

Mens arbejdsgiverne generelt er godt organiseret, har de faglige organisationer i en række lande en svagere repræsentation, selv om de fleste ansatte på uddannelsesområdet er ansat inden for det offentlige.

Det er det europæiske observatorium for arbejdsrelationer, EIRO, der har undersøgt uddannelsessektoren for at finde frem til, hvor stor tilslutning dens organisationer har, og om der er noget at bygge på for en europæisk social dialog. Kun hvor organisationerne er repræsentative, opfylder de betingelserne for at være med i den europæiske sociale dialog.

Det spiller derfor en rolle, om organisationerne nationalt har tilslutning inden for deres områder, om de bliver hørt og indgår aftaler. Organisationerne må mindst være en del af en sektoraftale eller medlem af en europæisk organisation, der dækker deres område og er med på EU-Kommissionens liste over godkendte organisationer i den europæiske sociale dialog i sektoren.

Et stort antal organisationer

EIRO har analyseret 216 organisationer inden for undervisningen i de 27 lande. Det store antal viser både en splittelse mellem konkurrerende faglige organisationer, men også at der er en stor specialisering, hvor organisationer kun har bestemte grupper som medlemmer inden for undervisningen. I flere lande spiller kirken stadig en stor rolle inden for undervisningssektoren, mens private organisationer også har noget at sige.

EIRO ser både på de faglige organisationers generelle medlemstal, hvor stor en dækning de har i sektoren, og hvor stor dækningen er inden for deres specielle område. Danmarks Lærerforening dækker selvklart ikke hele sektoren, men næsten samtlige lærere på sit område. Anderledes i blandt andre Spanien, hvor konkurrencen i sektoren er stor, og organisationer dækker en meget lille del af sektoren og endog helt ned til 0,4 procent inden for eget område.

Billedet er det samme på arbejdsgiversiden, hvor organisationerne dog i en række tilfælde dækker de områder, de har under sig, fuldt ud.

I Portugal er der 36 organisationer og i Italien 24 organisationer. I Letland kun en, mens der i Tjekkiet, Estland, Slovakiet og Slovenien er under tre.

Generelt har hver fjerde af de faglige organisationer over 50 procent af de ansatte på deres område. 43,3 procent har under 15 procent.

Stigende beskæftigelse

I en række lande fik beskæftigelsen i undervisningssektoren et betydeligt løft mellem 1996 og 2007. I 15 af de 19 lande, der er data for, gik den op. Det gælder især i flere af de lande, der i dag har en økonomisk krise. I Irland steg beskæftigelsen således med 51,9 procent til 140.700 ansatte. I Grækenland steg den med 45,8 procent til 315.249 ansatte. I syv lande gik beskæftigelsen op med over 30 procent. I Danmark kun med 7,2 procent.

I fire lande gik beskæftigelsen ned. Det var i Tjekkiet, Letland, Rumænien og Slovakiet. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.