Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

ILO: I bedste fald er græsk krisepolitik uden virkning

12. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

12.03.2012 Mens eurolandene i dag godkender den ny krisehjælp til Grækenland på 130 milliarder euro, stilles landes regering over for krav om en stram økonomisk politik, nedskæringer, lave lønninger, forringede pensioner og forringede arbejdsforhold. Men krisepolitikken hjælper ikke Grækenland med at få en bedre konkurrenceevne, men kan være direkte skadelig.

Den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO under FN har analyseret krisepolitikken i Europa i et nyt studie og set nærmere på krisen i den sociale dialog og de kollektive forhandlinger i Grækenland. Den generelle analyse viser, at ulighederne på arbejdsmarkedet er steget væsentligt i Europa under krisen og vil fortsætte med at gøre det i takt med, at den barske krisepolitik med nedskæringer fortsætter og slår igennem.

ILO’s særlige rådgiver, Daniel Vaughan-Whitehead, siger, at den generelle konklusion er, at uligheder ikke bare bidrog til den økonomiske krise, de blev oven i købet forstærket igen under den. – Vor generelle økonomiske system vil derfor fortsætte med at være i farezonen, indtil vi tager fat på det kritiske spørgsmål, siger Vaughan-Whitehead, der også er professor på Science Po i Paris.

I analysen af den græske politik og den sociale dialog hedder det, at de kollektive forhandlinger er mindre udbredt. Lønninger er skåret i den private sektor, og det har ikke forbedret konkurrenceevnen.

Forbruget falder, da der både er sket lønfald, momsen er sat i vejret ligesom direkte skatter, og der stigende arbejdsløshed og lukning af virksomheder gør kun forholdene værre.

Analysen slår fast, at skal udviklingen vende, kræver det, at alle parter, der er involverede i samfundets anliggende, bliver inddraget og arbejder sammen på at få genskabt økonomien. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.