Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.03.11 Social dialog afgørende for løsning af krisen

03. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsmarkedets parter kan hjælpe ansatte og firmaer med at komme helskindet ud af krisen. Gennem en stærk social dialog har Tyskland og Holland og flere andre lande løst problemer på arbejdsmarkedet ved blandt andet at indgå særlige aftaler om arbejdstid.

EU-Kommissionen peger i en ny rapport, Industrial Relations in Europe 2010, på den store betydning, et ordentligt forhold mellem arbejdsmarkedets parter har for, hvordan landene kommer ud af krisen. De lande, hvor den sociale dialog er mest udviklet, har klaret sig bedst gennem krisen.

- Deres arbejdsgiveres og lønmodtageres deltagelse i konkrete politiske svar på krisen er et af de vigtigske redskaber til at komme på fode. Det er derfor, at jeg tror, vi har behov for at komme ud af denne krise med mere – og ikke mindre social dialog, skriver EU-kommissær László Andor i forordet til den 232-sider lange rapport.

Den sociale dialog har bidraget til, at de sociale følger af krisen i flere lande er blevet mindre, end hvis parterne ikke var på talefod. Ved offentliggørelsen af rapporten i Bruxelles sagde László Andor imidlertid, at den er svag i mange lande og her ikke mindst i dem, der er kommet senest med i EU i 2004 og 2007.

- Men nu at bygge solide partnerskaber mellem lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer er præcist, hvad der vil hjælpe disse medlemslande på vejen mod helbredelse, sagde László Andor.

Han peger på, at der blev indgået særlige aftaler under krisen i omkring halvdelen af medlemslandene. I Polen, Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet og Slovakiet var det første gang der blev indgået nationale aftaler på den måde.

Den europæiske fagbevægelse har advaret mod, at der i stigende omfang tales om indgreb i lønninger. Det sker både i det fransk-tyske udspil til en konkurrencepagt og i EU-kommissionens udspil til en bedring af økonomien. Lászlo Andor erkender, at det er et vanskeligt spørgsmål i de hårdest ramte lande som Grækenland, Irland og Spanien.

Rapporten viser dog, at der er en tendens til, at forhandlinger om lønningerne bliver mere og mere decentrale og fortsætter ned på et niveau, så de sker direkte på virksomheder mellem ansatte og firmaerne.

I flere lande er der aftaler mellem parterne om overgangen til grønnere teknologier. De grønne spørgsmål begynder at komme med i den sociale dialog både nationalt og i den europæiske dialog, og det hilser Kommissionen velkomment.

Rapporten viser blandt andet, at de samlede lønomkostninger steg med 4,0 procent i 2008 og kom ned på 2,7 procent i 2009.

De nominelle lønninger faldt i 2009 til 1,8 procent fra 3,3 procent i 2008. I enkelte lande faldt de endog som i Irland med 4,1 procent, Estland med 3,0 procnt og Grækenland med 1,6 procent. I Tyskland var der ingen stigning, og i Frankrig, Storbritannien og Sverige var de nede på omkring 1 procent. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.