Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.01.11 EU-Kommissionen anklages for at bryde social dialog

18. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, går i usædvanlige skarpe vendinger mod den politik, som EU-Kommissionen tvinger frem i de kriseramte lande Grækenland og Irland. Som omtalt på fagligt.eu gennemtvinger den græske regering ændringer af lønaftaler og sætter overenskomstsystemet ud af kraft. Men det er en politik, som bygger på krav fra EU-Kommissionen. Det samme gælder indgreb i det irske forhandlingssystem, mener EFS’s generalsekretær, John Monks.

I et brev til EU-kommissær for økonomi, finnen Olli Rehn, med kopi til både formændene for Kommissionen, IMF, Den Europæiske Centralbank, den ungarske EU-formand og også Business Europe skriver John Monks, at de faglige organisationer orienterer ham om, at den sociale dialog ignoreres, og der er direkte indgreb i de kollektive forhandlingssystemer.

”Diktater udstedes, som er designede til at forringe levestandarderne,” hedder det i brevet. Det fortsætter med, at forslagene fra Kommissionen går ud på at skære i minimumslønninger, gøre lønsystemer mindre ”rigide”, skære pensioner, gøre arbejdsmarkederne mere fleksible og i det irske tilfælde sørge for, at lønningerne svarer til ”markedsbetingelserne”.

John Monks minder Olli Rehn om, at det strider mod Kommissionens hidtidige linje, hvor arbejdsmarkedets parter har en uafhængig position, vigtigheden af den sociale dialog betones og så også det forhold, at EU ikke kan gribe ind i lønforhold.

John Monks kalder det et angreb på det sociale Europa og beder om et hastemøde med kommissæren.

Business Europe uenig med EFS – social dialog ikke midlet i krisetider

Endnu inden, der er kommet et svar fra Kommissionen, reagerer generalsekretæren for BusinessEurope, Philippe de Buck, der er totalt uenig med John Monks. I et svar til Monks skriver de Buck, at han både er uenig med tonen og indholdet i brevet til Olli Rehn. Han mener, der er tale om en forhandlet løsning for de to lande, og at der er tale om helt særlige omstændigheder, der kræver helt særlige beslutninger og særlig ansvarlighed for nationale, europæiske og internationale institutioner.

Generalsekretæren for de europæiske arbejdsgivere finder, at den sociale dialog og relationerne mellem parterne befinder sig på et kritisk niveau under krisen og må baseres på en særlig kollektiv ansvarlighed, og at det også gælder over for europæiske initiativer.

Derfor må der findes effektive måder at genskabe stabiliteten, konkurrenceevnen og styrke beskæftigelsen i de kommende år. I det ligger at forstå udfordringerne og gennemføre de nødvendige reformer, mener Philippe de Buck. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.