Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.02.08 Belgien foreslår sekretariat for social dialog

29. Feb. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parternes rolle på det europæiske arbejdsmarked blev fremhævet, da EU-landenes beskæftigelses- og socialministre i dag diskuterede planerne for vækst, beskæftigelse og social samhørighed i EU. Fra Finland til Portugal, fra Belgien til Rumænien lød det, at parterne bør inddrages mere på både europæisk og nationalt plan og i det lokale arbejde med at omsætte ideerne fra EU. Den belgiske EU-ambassadør Didier Seeuws gik så lang, at han ville have styrket hele den europæiske sociale dialog og opbygget et sekretariat for den sociale dialog under Ministerrådet.

- Parterne bør have et sekretariat, der kan støtte parternes arbejde, sagde Didier Seeuws.

Han mente ikke, at det var nok, at parterne blev hørt i en række sager. De burde være langt mere med i arbejdet med at udvikle det europæiske arbejdsmarked. Han fik tilslutning fra den spanske arbejdsminister Jesús Caldera, der understregede med støtte fra en repræsentant fra de spanske regioner, at den spanske fremgang i beskæftigelsen skyldtes de aftaler om at modernisere arbejdsmarkedet, som parterne var med i.

- Parterne skal styrkes, sagde ministeren.

Det nye begreb flexicurity optog næsten samtlige ministre. De understregede, at det handler både om et mere fleksibelt arbejdsmarked og en sikkerhed for de ansatte, så deres arbejdsvilkår ikke forringes. Igen var der vægt på, at arbejdsmarkedets parter spillede en væsentlig rolle, når flexicurity blev omsat til noget, der passede til de forskellige arbejdsmarkeder i de forskellige lande.

Den italienske minister Cesare Damiano påpegede, at det burde skræddersys til det enkelte lands system på arbejdsmarkedet, og at parterne på arbejdsmarkedet var afgørende for at få det til at virke. Han fremhævede også den nationale dialog mellem parterne.

Bulgariens Emiliya Maslarova gik videre og hæftede sig ved det ansvar, der burde ligge også hos de sociale parter. Det var ikke nok at inddrage dem. De måtte også have ansvar.

- Vi har styrket samarbejdet mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Der er en klar sammenhæng mellem en bedre politik og samarbejdet mellem de tre parter, sagde Emiliya Maslarova, der også nævnte NGO’erne rolle, og den rolle, de alle kunne have, når politikken blev ført ud i livet lokalt.

Den hollandske EU-ambassadør Peter W. Kok pegede også på den betydning, parterne havde i det lokale arbejde, og Cypern lagde igen vægt på, at det drejede sig om at inddrage parterne, så de deltog i processen, og at der blev tillid mellem dem.

Både EU-kommissær Vladimir Spidla og den slovenske rådsformand, Marjeta Cotman fremhævede parternes rolle. Marjeta Cotman kunne dog efter mødet ikke love, at der nu blev opbygget et sekretariat for den sociale dialog.

- Ethvert forslag til forbedringer er velkomment, men det skal altså have flertal. Jeg vil dog også gerne have styrket den sociale dialog, sagde Marjeta Cotman.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.