Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.02.09 Arbejdsforhold er bedst med stærke faglige organisationer

04. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

De faglige organisationer har stor betydning for, om forholdene på arbejdspladserne er ordentlige. Hvor de faglige organisationer er stærke, er arbejdsmiljøet bedst, de kollektive aftaler udbredt, og uligheden mindst, viser en ny, omfattende udredning, som EU-kommissionen har bestilt om arbejdsforholdene i EU.

Det europæiske arbejdsmarked har dog på afgørende punkter kun få fælles træk. De faglige organisationer mister ganske vist medlemmer i alle lande, men der er stadig stor forskel på, hvor mange medlemmer de har. I Frankrig er otte-ni procent af lønmodtagerne medlem af en faglig organisation. I ni lande er det under 20 procent, mens det er over 50 procent i seks lande.

På arbejdsgiversiden svinger det mellem 20 procent og 100 procent, viser EU-kommissionens rapport, der også har beskrivelser af forholdene i de enkelte lande.

Rapporten viser også, at der er en klar sammenhæng mellem den faglige organisering og graden af kollektive overenskomster. I de skandinaviske lande, hvor de faglige organisationer har mange medlemmer, er lønmodtagerne også hyppigt dækket af en kollektiv overenskomst. Men i de baltiske lande, hvor både arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer kun har få medlemmer, findes der kun få aftaler mellem parterne.

Frankrig er en undtagelse, fordi kun otte procent er med i en faglig organisation, men 95 procent af lønmodtagerne dækket af en kollektiv aftale. Det skyldes, at organisationernes aftaler dækker alle lønmodtagere lige meget, om de er medlem af en af de anerkendte faglige organisationer eller ej.

Rapporten viser også, at der er stor forskel på uligheden i samfundene. Kommissionen konkluderer, at uligheden er mindst, hvor de faglige organisationer er stærke. Rapporten vurderer, at øger de faglige organisationer deres medlemskreds med ti procent, vil uligheden i EU i gennemsnit gå ned med omkring to procent.

Den faglige organisering har også betydning for sikkerheden og sundheden på arbejdspladserne. Hvor de faglige organisationer er stærke på arbejdspladserne, er arbejdsmiljøet bedre end på de arbejdspladser, hvor der ikke er faglige organisationer.

Kommissionen konkluderer, at den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter er afgørende for, at forholdene på arbejdsmarkedet er gode. Kollektive aftaler og dialogen spiller også ind for væksten i samfundet, konkurrenceevnen og fordelingen af indkomster. Derfor har både EU og de enkelte lande et ansvar for, at der er ordentlige rammer for, at de gode relationer mellem parterne på arbejdsmarkedet kan udvikle sig.

Det er parterne, der kan drive beskæftigelsespolitikken frem og skabe de gode job, der er behov for, og ikke kun flere job.

Kommissionen hilser arbejdet med flexicurity velkomment og roser parterne for at indgå frivillige aftaler i sektorerne som både en aftale inden for søfarten, og også den brede aftale om bekæmpelse af chikane og vold på arbejdspladserne.

Ligestillingen er også kommet længst, hvor de faglige organisationer er stærke.

Til rapporten er to delrapporter om lønmodtagernes repræsentation i et udvidet Europa. De gennemgår også samarbejdet i de enkelte lande samarbejdsudvalg m.m.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.