Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.12.10 EU-formand ønsker jobpolitik styrket

09. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Jobpolitikken må have en højere placering i EU’s arbejde med vækst og økonomi. Det er ikke kun et spørgsmål om at skabe vækst, hvis det blot er for vækstens egen skyld. Det skal være vækst, der skaber gode job.

Så klart udtrykte den belgiske beskæftigelses- og vicepremierminister Joëlle Milquet sine krav til den kommende økonomiske politik under et indlæg på det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs plenarsamling i Bruxelles i dag, hvor hun lagde vægt på det, der bliver kaldt EU’s økonomiske styresæt og strategien for Europa 2020.

Joëlle Milquet ledede mandag rådsmødet for de 27 EU-landes arbejds- og beskæftigelsesministre og står fortsat for arbejdet frem til januar, hvor Ungarn overtager EU-formandskabet efter Belgiens seks måneders lange ledelse. Hun understregede på mødet i EØSU, at ministrene er enige om, at rådet for beskæftigelse og sociale spørgsmål, EPSCO, må have en stærkere placering i hele den ny økonomske halvårspolitik, hvor også landenes budgetter indgår.

Konklusionerne fra rådsmødet fremhæver da også, at ministrene netop understregede, at den overordnede økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken hænger sammen. Det er meddelelsen til det europæiske råd, DER, der samler stats- og regeringslederne i næste uge.

Også indflydelse på G20-møder

Joëlle Milquet finder, at EPSCO skal komme med klare meldinger også i forbindelse med den økonomiske overvågning, der er ved at blive etableret i EU. Før forårets møde i DER have klare bud på beskæftigelsespolitikken, så den også kan indgå i arbejdet, når landene hver især formulerer deres nationale handlingsplaner. På den vil der ikke kun komme økonomiske indspil, men den sociale kommer med.

- EU bygger på en social markedsøkonomi. I dag dominerer de økonomiske ministre i ECOFIN. Der er ikke i overensstemmelse med traktaten. Efter den skal beskæftigelsespolitikken med, sagde Joëlle Milquet.

Den belgiske rådsformand fandt, at det samme var tilfældet i det internationale arbejde, hvor den økonomiske politik blev mere og mere central. Før verdens førende lande holdt deres G20-møder, måtte beskæftigelsesministene også samles for at komme med input.

Øget rolle for europæiske parter

Joëlle Milquet erkendte, at en styrket europæisk politik på de økonomiske områder kunne gribe ind i det, der normalt blev besluttet på nationalt niveau. Problemerne var især tydelige, hvor det var arbejdsmarkedets parter, der førte forhandlingerne og indgik aftaler.

Derfor så hun en udvikling, hvor de europæiske parter fik mere at side. Det er allerede vedtaget, at den såkaldte makroøkonomiske dialog skal udvides, så parterne mødes oftere med ministre, EU-kommissionen og den europæiske centralbank, ECB.

Parterne har i mange lande indflydelse på de nationale handlingsplaner. Får de europæiske betydning, må parternes indflydelse følge med op på det europæiske plan, så de også spiller med her.

- Vi må komme med nogle forslag til, hvordan det strukturelle kan ændres, sagde Joëlle Milquet.

Den belgiske minister roste EØSU for en udtalelse om grønne job og understregede, at netop de job bliver afgørende for EU’s konkurrenceevne og vejen mod målene i Europa 2020-strategien. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.