Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.07.11 EFS-leder parat til at drøfte lønninger i social dialog

13. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De sociale parter på arbejdsmarkedet er autonome, og EU skal blande sig uden om lønspørgsmål. Men kommer de på bordet i den makroøkonomiske dialog mellem parterne og EU, så kan lønspørgsmål med i debatten.

- Vi har altid ment, at den makroøkonomiske dialog skal styrkes. Bliver den det, og lønspørgsmål kommer med, så må EFS tale med en stemme i dialogen, sagde den nyvalgte generalsekretær i EFS, Bernadette Ségol, da hun i dag besøgte det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i Bruxelles.

Bernadette Ségol understregede, at EFS ønsker et tættere europæisk samarbejde, og at det er vejen ud af krisen. EU kan ikke kun være en monetær union, men må også have et tættere politisk samarbejde på det finanspolitiske område og pegede på skattepolitikken. Samtidig mente hun, at EU må have et øget budget for at kunne optræde mere solidarisk og hjælpe de lande, der var i knibe.

Hun støttede i den forbindelse krav om både euroobligationer og en afgift på finansielle transaktioner, som efter både hendes og EØSU’s opfattelse kan skaffe EU flere selvstændige indtægter og få finanssektoren til at bidrage direkte til en løsning af krisen.

Derimod svarede hun ikke direkte på, om hun støttede en gigantisk stigning på op til 1000 procent af EU’s budget, som et flertal i Europa-Parlamentet har støttet i en betænkning, som EFS roser i en udtalelse. Hun svarede heller ikke på, hvilke opgaver hun ville fratage de medlemslandene og overdrage til EU, så medlemslandene ifølge parlamentet sparede penge, og borgerne ikke kom af med mere i skat. Europa-Parlamentet og EØSU vil overføre opgaver, men peger heller ikke direkte på, hvilke det kunne være.

Derimod angreb hun den økonomiske styring, som EU var i gang med. Selv om EFS går ind for øget europæisk styring, så mente Ségol ikke, at det var den rigtige politik, der lå i den styring, EU var i gang med. Især indgreb i lønninger i lande i krise og den generelle deregulering, der skete i lande, var hun imod.

Krav om mindsteløn i EU

Hun håbede samtidig, at EFS kunne tage fat på debatten om en mindsteløn i EU. Debatten har været oppe, men på grund af modstand især i Norden kom den ikke op på EFS’s kongres. Formanden for arbejdstagergruppen i EØSU, grækeren Georgios Dassis, støttede hende i, at der måtte komme en løsning og beklagede den nordiske modstand. Den skyldtes efter hans mening nogle særlige historiske traditioner i de nordiske lande. Han håbede på et samarbejde om at få gang i debatten, for en mindsteløn ville være et stort skridt frem.

Ségol frygtede ikke, at hun ville fjerne sig fra borgerne og lønmodtagerne i Europa med krav om et tættere samarbejde på nye områder. Den tidligere franske socialistske udenrigsminister Hubert Vedrine advarede for nylig i et interview i dagbladet Information mod at tage endnu et stort skridt frem mod et føderalt Europa. Faren for Europa var ikke den nuværende økonomiske krise, men at en europæisk elite fjernede sig fra borgerne.

EFS’s generalsekretær frygtede ikke, at borgerne ikke kunne følge med.

- Jeg ser ingen modsætninger og heller ikke i EFS’s politik, der går ud på at støtte borgerne og lønmodtagerne, sagde Bernadette Ségol. pmhOm Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.