Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EFS kræver løfter efter socialt topmøde og parters arbejdsprogram

01. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

 01.03.2012 En positiv stemning på et socialt topmøde stiller ikke den europæiske fagbevægelse, EFS, tilfreds. Parternes møde med EU’s ledere må følges op på mødet i Det Europæiske Råd i dag og i morgen med konkrete løfter og ikke mindst handling, sagde generalsekretæren for EFS, Bernadette Ségol, på en pressekonference i Bruxelles.

- Der skal mere end løfter til. Vi vil se resultater, sagde Bernadette Ségol.

Både formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, og statsminister Helle Thorning-Schmidt for EU-formandskabet, lagde vægt på, at det nu drejede sig om at få vækst og beskæftigelse. Det store problem er de unges arbejdsløshed, stigende fattigdom og også ulighed.

Herman Van Rompuy fremhævede samtidig, at det også gjaldt om at få strukturer i samfundet tilpasset. Hvis det ikke skete, ville den europæiske sociale model for alvor blive truet. Det var den også, hvis landene ikke havde styr på deres økonomier.

- Men vi må også tackle de sociale problemer, løse problemerne med ungdomsarbejdsløsheden og skabe livslang læring. Derfor en politik for vækst og beskæftigelse, sagde Herman Van Rompuy.

Bernadette Ségol var glad for, at Van Rompuy også ønskede vækst og beskæftigelse, og at han ikke som formanden for Den Europæiske Centralbank anså den europæiske sociale model for at være død.

- Den sociale dialog er en del af den model, sagde Bernadette Ségol og understregede, at den sociale dialog kan bruges til at få fremdrift igen. Parterne må inddrages, og dialogen udvikles på alle niveauer.

Parternes arbejdsprogram 2012-2014

Også generaldirektøren for arbejdsgivernes BUSINESSEUROPE, Philippe De Buck, så arbejdsmarkedets parter som en del af løsningen og roste det arbejdsprogram, parterne netop havde vedtaget, og som de præsenterede på det sociale topmøde.

Arbejdsprogrammet peger på otte punkter, som den europæiske fagbevægelse, de private og offentlige arbejdsgivere og de små og mellemstore virksomheder lægger vægt på de kommende tre år.

Parterne tager mål i strategien Europa 2020 op og herunder jobskabelsen, hvor det er nødvendigt at skaffe 17,6 millioner nye job, hvis målet om en beskæftigelse på 75 procent skal nås i 2020.

1. De unges beskæftigelse er et af hovedproblemerne. Parter vil arbejde for bedre rammer og konkrete henstillinger til medlemslandene om at sætte noget i gang.

2. Analyse af beskæftigelse er en anden opgave for parterne, hvor de både vil se på problemer på kort og lang sigt og herunder også tage strukturelle problemer op.

3. Ligestillingen tager parterne også op og vil bygge videre på tidligere oplæg.

4. Uddannelse og livslang læring er et nøglepunkt i strategien for Europa 2020. Parterne peger på, at det er nødvendigt med kvalificeret arbejdskraft, hvis virksomhederne skal udvikle sig og være konkurrencedygtige. Parterne ser nu især på grønne job, og at få ældre ansatte med i udviklingen.

5. Mobiliteten i EU er noget, EU-Kommissionen gang på gang taler for at blive øget. Parterne vil også sætte fokus på den og også behov for kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU.

6. Styrket social dialog. Selv om parterne har arbejdet med den sociale dialog i over 20 år, siden de indgik en aftale, erkender de, at den kunne udvikles bedre i alle led, så den når ud og bliver udviklet i systemerne.

7. Skal den for alvor slå igennem, må den sociale dialog bygge på stærke, sociale parter. Det kniber det med at få opbygget overalt. Parterne har haft fælles projekter i Øst- og Centraleuropa. De anbefaler, at penge fra socialfonden bruges til at opbygge dialogen også omkring Middelhavet.

8. Den ny økonomiske styring kommer ind på områder, hvor parterne tidligere havde ansvaret. Det gælder lønninger, pensioner og de forskellige indirekte arbejdsomkostninger. Parterne vil tage det spørgsmål op i den sociale dialog både på EU-niveau og nationalt.

Bernadette Ségol: Vi er europæere

Generalsekretæren for EFS, Bernadette Ségol, fremhævede på pressemødet, at EFS er klart for et styrket Europa. En løsning på Europas krise krævede europæiske løsninger. Hun fandt, at det krævede større solidaritet og flere penge. Derfor var hun for måde en skat på finansielle transaktioner og egentlige EU-obligationer, der omfordelte landenes gæld mere solidarisk.

Hun erkendte dog også, at det i dag kan give problemer at sige, at man er for europæiske løsninger.

- Vi er overbeviste om, at EU er en del af løsningen, men det kan jeg næsten ikke sige offentligt. Der er en dyb modvilje mod EU med populisme og nationalisme. Men vi har en social vision om en social kontrakt for Europa, sagde Bernadette Ségol. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.