Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.10.10 Socialt EU-topmøde splittet om redningsplaner

28. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parterne på det europæiske arbejdsmarked stod langt fra hinanden, da de mødtes med EU-kommissionen, Det Europæiske Råds formand og EU-formandskaber til et socialt topmøde, før stats- og regeringslederne samles senere på dagen til mødet i Det Europæiske Råd i Bruxelles. Uenigheden gjaldt i første række de redningsplaner med nedskæringer af offentlige budgetter, EU-landene er i gang med.

Generalsekretæren for den europæiske faglige EFS, John Monks, advarede direkte mod nedskæringspolitikken, der fører til økonomisk ruin og rammer befolkningerne. Han fik på et efterfølgende pressemøde støtte fra de offentlige arbejdsgiveres CEEP. Den svenske formand for CEEP, Carl Cederschiöld, sagde direkte, at John Monks ville få ret, hvis landene skar ned over en bred kam.

- Der må ikke blive tale om generelle nedskæringer. Så bliver det, som John Monks sagde, påpegede Carl Cederschiöld.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, mente derimod, at Europa er i gang med at få optimismen tilbage. Økonomien var ved at blive klædt på igen, så den kunne udvikle sig på en smart og bæredygtig måde. Der blev reformer på det finansielle marked med bedre regulering og overvågning, og de fælles nye strategier for økonomien ville skabe både vækst og beskæftigelse.

Kommissionen vil lægge op til et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

De europæiske private arbejdsgivere i BUSINESSEUROPE så også mere optimistisk på udviklingen. Men i lighed med både DER’s formand, Herman Van Rompuy, og Barroso, lagde generaldirektøren Philippe De Buck vægt på, at der hurtigt kommer styr på landenes budgetter.

- De nuværende underskud og gældsposter er ikke bæredygtige, sagde Philippe De Buck i sin tale på topmødet og støttede, at der blev stillet krav til landenes overholdelse af vækst- og stabilitetspagten og gerne sanktioner.

De Buck lagde dog også vægt på, at BUSINESSEUROPA og EFS tidligere har skrevet under på et fælles papir, der kombinerer krisepolitikken med investeringer i uddannelse, forskning og infrastrukturer.

Offentlig service har en nøglerolle

José Manuel Barroso understregede betydningen af EU’s nye strategi for vejen frem mod år 2020. Carl Cederschiöld spurgte i den forbindelse, hvor den offentlige sektor var blevet af i den strategi.

- Vi er meget overraskede over og beklager dybt, at den rolle er fuldstændig overset i den nuværende EU-2020-strategi, som synes at begrænse den offentlige sektor til blot at være offentlig administration, sagde Carl Cederschiöld.

Han understregede, at sektoren tegner sig for 26 procent af EU-landenes samlede nationalprodukt og 30 procent af de ansatte. Netop de ansatte var dem, der kunne leve op til Barrosos ord om en smart, bæredygtig og inkluderende vækst inden for en social markedsøkonomi, som EU bygger på.

- De leverer høj kvalitet og effektive servicer både inden for energi- og transportsektoren og en høj kvalitet inden for undervisning og sundhed, sagde Carl Cederschiöld, der glædede sig over, at Lissabon-traktaten opprioriterede tjenester af almen interesse, men efterlyste, at stats- og regeringslederne på topmødet satte fokus på den offentlige sektors rolle.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.