Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.10.09 Sociale parter klare til at diskutere følger af klimaaftale for job

29. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne i Europa er parate til at diskutere, hvordan en klimaaftale undgår at skabe problemer for job i industrier, der bruger meget energi. Efter et socialt topmøde, der blev holdt i Bruxelles som optakt til stats- og regeringsledernes Europæiske Råd, siger både generalsekretær John Monks, EFS, og BusinessEuropes Philippe de Buck til fagligt eu, at de vil diskutere de sociale og arbejdsmarkedsmæssige følger af en stram klimapolitik.

- Vi er parate til at tage det op i den sociale dialog med lønmodtagerne. Det er givet, at klimapolitikken vil få følger, siger Philippe de Buck.

John Monks mener, at det er nødvendigt at se på de enkelte brancher, der får øget konkurrence, når klimapolitikken slår igennem og energitunge virksomheder pludselig får øgede omkostninger.

- Det er vigtigt, at EU går i spidsen med klimapolitikken. Men så må det sociale også tages med. Det skal ikke bare være lønmodtagerne, der tager skraldet, siger John Monks.

BusinessEurope ser først og fremmest problemet generelt og taler om, at det nok er nødvendigt at forbedre klimapolitikken. Europa skal føre an, men ikke gå for langt, hvis ikke de øvrige er med på spillereglerne. Det afgørende for arbejdsgiverne er at finde globale løsninger. Vil de øvrige lande ikke følge de løsninger, EU støtter, skal EU ikke gå foran og binde sig til en reduktion af udslip på 30 procent.

- Der er ikke endnu plads til at gå videre end den nuværende tilslutning til en reduktion på 20 procent, sagde Philippe de Buch på det sociale topmøde, hvor også EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, og den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt, deltog.


EFS kræver industripolitik

Både Fredrik Reinfeldt og Barroso sagde efter mødet, at det er nødvendigt at fastholde dialogen om klimapolitikkens følger for industrien og de sociale forhold, og at alle parter måtte med i den dialog. Alle måtte tage deres del af ansvaret. Barroso understregede, at løsninger havde betydning for den sociale samhørighed.

EFS finder i modsætning til arbejdsgiverne, at Europa bør føre an i klimapolitikken og trække den øvrige verden med. Men både på det sociale topmøde og i et brev til stats- og regeringslederne understreger EFS, at den politik kræver, at EU følger den op med en politik på andre områder. Ændringerne kræver også en klar industripolitik.


Udstationering skal løses

Både lønmodtagerne og arbejdsgiverne ser dog også muligheder i omstillingerne til en grøn produktion.

Philippe de Buck understregede, at der er muligheder for nye teknologier, udviklingen af erhverv og også job. Han forudså i første omgang, at 10 millioner job forsvandt i år og til næste år, og at de unge bliver særlig hårdt ramt. Svaret fra arbejdsgiverne er at skabe bedre forhold for arbejdsgiverne.

- Det betyder, at adgangen til finansielle midler, kamp mod protektionisme og tilbage til sunde offentlige finanser er afgørende. Men vi må også have strukturreformer på arbejdsmarkederne, sagde Philippe de Buck.

John Monks beklagede, at EU ikke havde holdt et ellers aftalt topmøde om beskæftigelse. Han advarede mod at gøre beskæftigelsen til et udelukkende nationalt anliggende. Der var behov for europæiske løsninger. Hvis man ikke fandt dem, frygtede han, at man ville se flere strejker og aktioner som dem i Lincolnshire i Storbritannien, hvor det hed: ”Britiske job for britiske arbejdere”.

Han advarede også mod den tvivl, der er opstået om udstationering og arbejdsforhold efter flere domme ved Ef-domstolen.

- At have et indre marked med fri bevægelighed i alle 27 medlemslande med forskellige arbejdsmarkedssystemer og sociale sikringer er ikke stabile arrangementer og i krisetider giver det endnu mere ustabilitet, sagde John Monks.

Philippe de Buck fandt, at reglerne for udstationering var gode nok, men at det var deres anvendelse i de enkelte lande, der måske gav problemer. Han understregede, at arbejdsgiverne og lønmodtagerne har dialog om det spørgsmål.

- Jeg håber, at vi gennem vort fælles arbejde med EFS kan hjælpe med at identificere problemerne og finde løsninger på de problemer, der kan være med omstillingen af direktivet til nationale regler, sagde Philippe de Buck. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.