Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.01.08 Tilliden mellem parterne på prøve

10. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-kommissionen, rådet og endda Det Europæiske Råd lægger større og større pres på arbejdsmarkedets parter for at få dem til at spille den fremtrædende rolle, som traktaten giver dem for udviklingen af arbejdsmarkedet. Fra alle sider hyldes det oplæg til blandt andet en politik for flexicurity, som var med i det papir for fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet, som de europæiske parter underskrev før efterårets sociale topmøde i Lissabon.

Det portugisiske EU-formandskab gik videre og holdt en særlig konference i Lissabon, hvor den sociale dialog igen var oppe. Den britiske filosof Theodore Zeldin påpegede på mødet, at tillid er det helt afgørende for en dialog, der skal føre til noget. En dialog kræver samtidig træning, den kommer ikke af sig selv. Og den kræver, at den anden part lytter.

Men har parterne en sådan tillid til hinanden, at de kan nå resultater? Og spiller tilliden en sådan hovedrolle i det hele taget? Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jørgen Rønnest, der har været forhandlingsleder for BusinessEurope i en række forhandlinger med den europæiske modpart, finder, at tilliden mellem forhandlerne er en forudsætning for at nå et resultat. For der skal være en tillid til, at parterne står ved det, der bliver enighed om.

- Hvorfor give indrømmelser i en forhandling, hvis man ikke har tillid til, at modparten er interesseret i en løsning. Men vi kan ikke bruge det gode forhold mellem parterne til noget over for medlemmerne, siger Jørgen Rønnest og understreger, at det er resultaterne, der her tæller.

Generalsekretær i den europæiske faglige sammenslutning, EFS, John Monks, mener nok, at tilliden er væsentlig i en forhandlingssituation.

- Men det hele er nu en gang et spørgsmål om magt. Og her er problemet, at vi ikke i dag har de midler, der skal til for at tvinge noget igennem. Vi kan jo ikke konflikte på europæisk niveau for at få et resultat, sådan som man kan hos jer, når I skal have nye overenskomster, siger John Monks.

Derfor er han på den ene side stadig tilhænger af, at parterne opbygger en vis selvstændighed i forhandlingerne inden for den sociale dialog. Men han har på den anden side ikke den store tiltro til, at der kommer de store resultater, fordi der endnu ikke er et egentligt europæisk forhandlingssystem, der også giver muligheder for presse forbedringer frem.

- Arbejdsgiverne kan jo bare læne sig tilbage i stolen og slappe af. De behøver ikke at gå i forhandlinger om noget, de blot finder er forbedringer for de ansatte. I dag er det et spørgsmål om at bevare de goder, vi har opnået. At skabe forbedringer er meget vanskeligt gennem dialogen, siger John Monks.

Han vil dog ikke kalde det papir med parternes fælles syn på en række udfordringer for værdiløst. Der er her flere områder som livslang læring, som begge sider af forhandlingsbordet finder væsentlig for det europæiske arbejdsmarked. Også synes på flexicurity med både fleksibilitet på arbejdsmarkedet og en sikkerhed for de ansatte finder generalsekretæren er væsentlig.

- Men det er alligevel et spørgsmål, om det papir bliver opfattet som noget helt epokegørende rundt omkring blandt medlemsorganisationerne, siger John Monks.

Han finder, at problemet i dag er, at EU-kommissionen ikke spiller aktivt med. Den er ikke en tilstrækkelig trussel, så arbejdsgiverne frygter et politisk udspil, hvis de ikke går i forhandling med lønmodtagerne. Og når der ikke er et forhandlingssystem, hvor der også er tvangsmidler, så bliver fagbevægelsen afhængig af, at EU-kommissionen spiller aktivt med.

- Problemet er her, at det har Kommissionen ikke gjort i tilstrækkeligt omfang siden 2001. Og så når vi ikke langt, siger John Monks.

Jørgen Rønnest mener til gengæld, at parterne kan komme videre, og at den sociale dialog mellem dem er et godt middel. Han understreger, at det også er repræsentanter fra de lande, der har tradition for at forhandle, der er aktive i den proces. Og det gælder begge sider af bordet.

- Det er da interessant at se, at danskere er aktive. Den tillid, vi har opbygget i Danmark mellem parterne, kan bruges europæisk. Vi går ind i dialogen og siger: Selvfølgelig kan det lykkes. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, at blive enige. Andre siger: Selvfølgelig går det galt.

Jørgen Rønnest påpeger samtidig, at det i høj grad er de samme fra organisationerne, der er med i forhandlingerne. Men at det også er klart, at det er i de små forhandlingsudvalg, man når frem til resultater.

Det bliver her endnu et spørgsmål om tillid, nemlig om forhandlernes bagland har tillid til dem, der søger at nå resultater. Begge sider forhandler ud fra et mandat fra baglandet.

- Man skal jo her være enige om sigtet, og hvor langt man kan gå, siger Jørgen Rønnest.

John Monks finder, at den internationale udvikling gør, at der bliver ekstra behov for spilleregler for arbejdsmarkedet. Det fri varemarked og markedet for service breder sig, og hensynet til det vil gribe ind på forholdene på arbejdsmarkedet.

- Vi ser jo endog med den svenske Vaxholm, at EF-domstolen lægger begrænsninger for det nationale arbejdsmarkeds frihed. Så det er ikke for blot at få europæiske regler, vi gør vor indflydelse gældende. Vi ønsker ikke at skabe noget europæisk, der bedre klares nationalt. Men der er flere og flere områder, hvor der er en fælles interesse for lønmodtagere. Sikkerhed og sundhed, ligestilling, antidiskriminering, information og høring, europæiske samarbejdsudvalg for blot at nævne nogle, siger John Monks.

Han mener, at netop de europæiske samarbejdsudvalg kan blive den næste prøve på dialogen. For EU-kommissionen har bebudet, at den vil spille ud med et forslag til revision, hvis parterne ikke selv tager fat på en forhandling.

- Der ser vi så, at Kommissionen går ind og lægger et pres. Det er på den måde, vi kommer videre, siger John Monks.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.