Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.07.07 Fransk arbejdsmarked dømt for fleksibelt

17. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Mens EU diskuterer flexicurity, og kritikken hagler ned over Frankrig for at opretholde et stift arbejdsmarked, har appeldomstole i både Bordeaux og senest i Paris dømt arbejdsmarkedet for fleksibelt. Mindre arbejdsgivere har efter de seneste ændringer simpelt hen fået for frie hænder til at fyre ansatte. Så frie, at det strider mod en konvention, der er vedtaget i FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, mener dommerne.

Afgørelserne vækker begejstring i de franske faglige organisationer, der håber, at de slipper af med den særlige mulighed, arbejdsgivere i virksomheder med under 20 ansatte fik i 2005 til at indgå særlige kontrakter med nye ansatte. Kontrakterne for nye ansættelser, CNE, giver arbejdsgiverne mulighed for at fyre medarbejdere uden nogen form for begrundelse i de første to år, den nye medarbejder er i firmaet.

I fagbevægelsen CFDT siger Laurence Laigo, at der er flere hundrede sager om fyringer på vej gennem det retlige system. De særlige CNE-kontrakter blev vedtaget uden nogen form for dialog med de sociale parter og skaber problemer.

- Som tingene udvikler sig nu, viser det endnu en gang, at denne tvangsvej ikke er den rigtige, siger Laurence Laigo.

Regeringen fulgte de særlige kontrakter op med ungdomskontrakter, så arbejdsgiverne generelt kunne ansætte unge på særlige CPE-kontraker og også fyre dem uden nogen begrundelse. Det var imidlertid mere, end de faglige organisationer kunne acceptere, og de gik sammen med ungdomsorganisationer mod de nye kontrakter i demonstrationer, der fik op mod tre millioner franskmænd på gaden.

Regeringen trak siden CPE’erne tilbage, men CNE’erne bestod. Siden 2005 er knap 900.000 franskmænd ansat på de særlige kontrakter uden nogen form for sikkerhed i ansættelsen. De faglige organisationer hæfter sig ved, at ansættelserne især sker i brancher med dårlige løn- og arbejdsforhold. 18,5 procent af kontrakterne findes inden for hotel- og restauration, 10,9 procent inden for detailhandelen og 4,2 procent i transportsektoren.

Det er også i disse brancher, der har været flest problemer med vilkårlige fyringer. De er behandlet af de særlige franske lokale arbejdsretter, der har godkendt dem, hvorefter de nu er prøvet ved appeldomstole.

Både domstolen i Bordeaux og Paris finder, at ansatte har krav på at kunne forsvare sig ved en fyring. Domstolene henviser til artikel 7 i ILO-konvention158, der netop fastslår, at arbejdsgivere ikke blot kan skille sig af med de ansatte.

Dommene har skabt røre blandt de franske arbejdsgivere. Den reformivrige leder af den største organisation, MEDEF, Laurence Parisot, foreslår ifølge dagbladet Le Figaro, at der holdes et møde med formande for appeldomstolen og de to domstole, der har afsagt kendelserne.

Arbejdsgiverne finder, at omkring 30 procent af de nye ansættelser ikke var sket, hvis arbejdsgiverne ikke kunne benytte de nye kontrakter.

I fagbevægelsen Force Ouvriere er opfattelsen til gengæld, at kontrakterne går døden i møde.

Dommene kommer på et tidspunkt, hvor regeringen og de sociale parter er i gang med at drøfte nye udspil for det franske arbejdsmarked. Den tidligere præsident Jacques Chirac fik i foråret gennemført regler, der siger, at parterne skal inddrages, før regeringen kommer med nye forslag for arbejdsmarkedet. Den ny regering følger retningslinjerne, og den initiativrige ny præsident Nicolas Sarkozy tog hurtigt kontakt med parterne på arbejdsmarkedet. Forhandlingerne, som Laurence Parisot har kaldt historiske, fortsætter efter sommerferien.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.