Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.02.10 EU bruger alle midler for at ændre græsk økonomisk politik

03. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen kom i dag med krav til Grækenland om at stramme den økonomiske politik op. For første gang bruger Kommissionen alle de midler, som traktaten giver for at ændre den økonomiske politiske kurs i et land. Den græske regering skal både få underskuddet på de offentlige budgetter længere ned, forbedre den offentlige administration og stramme op på arbejdsmarkedet. Kommissionen lægger op til Rådet at komme med de endelige henstillinger.

Kommissionen siger, at de offentlige lønudgifter er for store i Grækenland og må komme ned allerede i år. Der skal også gøres noget ved både udgifterne til sundhed og pension.

EU-kommissær Joaquin Almunia sagde dog på et pressemøde i Bruxelles, at den græske regering var i gang med at stramme op i de offentlige finanser og var tilfreds med nye meldinger om, at regeringen går videre end det program for økonomisk stabilitet, som Kommissionen modtog i midten af januar.

Grækenland får en frist indtil midten af marts til at komme med en ny rapport om, hvordan den vil nå de forskellige mål for den økonomiske stabilitet og en yderligere frist på et par måneder til at følge de henstillinger, som regeringen har fået.

Kommissionen bruger for første gang flere paragraffer i traktaten for at få et land til at skifte økonomisk kurs.

Traktaten siger, at Kommissionen kan gribe ind, hvis et lands økonomiske politik ikke er i overensstemmelser med de overordnede retningslinjer, eller politikken er til fare for den Økonomiske og Monetære Union.

Kommissionen går videre og benytter samtidig også muligheden for at komme med en rapport til Rådet, der så kan komme med de endelige henstillinger.

Almunia afviste på pressemødet, at euro-zonen var i direkte fare. Han fandt, at EU havde stærke midler nok til at undgå det og støttede dermed den tidligere Nobelpristager i økonomi Joseph Stiglitz, der i går over for Reuters afviste, at euroen var i fare, og at Spanien og Portugal kunne blive udsat for spekulation.

- Svaret er et nej og forklaringen er, at det europæiske projekt har været en succes og en gensidig fordel for alle, sagde Joseph Stiglitz.

Men det betød ikke, at alle bare kunne lukke øjnene. Der var behov for ændringer.

- På lang sigt er det uundgåeligt, at Europa må tage fat på de problemer, som krisen har bragt regionen ud i., sagde Joseph Stiglitz.

Det særlige stabilitetsprogram for Grækenland forudser et fald i væksten i år på 0,3 procent mod en ventet vækst på 1,6 procent i rapporten for et år siden.

Der ventes et større underskud på de offentlige finanser end for et år siden, og det formodes at komme under grænsen på tre procent i 2013.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.