Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.01.10 Grækenland i usikkert farvand uden sikre redningsbåde

06. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Grækenland kan ikke vente ubetinget støtte fra det øvrige EU i det økonomiske uføre, der er blevet til en ny græsk tragedie. Et af de ledende medlemmer af den Europæiske Centralbank, Jürgen Stark, siger onsdag til det italienske dagblad Il Sole 24 Ore, at markederne vil føle sig ført bag lyset, hvis andre de øvrige medlemslande blot åbne deres tegnebøger for grækerne.

Jürgen Stark siger ifølge CNBC til det italienske blad, at Grækenland ikke har haft styr på de offentlige udgifter og ikke arbejdet på at forbedre landets konkurrenceevne.

Den græske finansminister, George Papaconstantinou, afviste ifølge CNBC, at regeringen ikke bad om direkte hjælp, men at den ny regering var i gang med at skære ned i statsbudgettet. En delegation fra EU-kommissionen og Den Europæiske Centralbank, der besøger Grækenland i dag for at se nærmere på den græske økonomi, ventes at få samme svar. Den græske regering er således i fuld gang med at ændre sit vækst- og stabilitetsprogram, efter regeringen før jul lovede at komme med et revideret program tidligt i januar.

Grækenland er medlem af eurogruppen, som er underlagt stramme betingelser for den økonomiske politik. De 16 medlemslande med den fælles valuta kan rammes med sanktioner, hvis de ikke holder sig inden for fastlagte rammer. De siger blandt andet, at underskud ikke må overstige tre procent af nationalproduktet. Grækerne er oppe på 12,7 procent.

Det tidligere foreslåede budget for 2010 forudser et underskud på 9,1 procent for i år. Samtidig ventes det, at den græske gæld kommer op på klart over det dobbelte af de krav, landene er underlagt for den maksimale gæld.

Ifølge Times arbejder regeringen på at få det ventede underskud for 2010 ned på 8,7 procent.

Grækenland har længe været et af de lande, der med mellemrum har fået påtale af Kommissionen og de øvrige landes finansministre for den økonomiske politik, der blev ført. Men økonomien er først for alvor kommet ud af kontrol under den globale krise. Det var på 3,7 procent i 2008 ifølge de officielle tal.

Ifølge BBC taler den græske regering om, at det vil tage tre år at få vendt udviklingen og komme på ret kurs igen.

Den græske situation kommer op på næste møde blandt økonomi- og finansministrene i EU og i den særlige eurogruppe. Men også det kommende EU-topmøde kan få punktet på dagsordenen.

Den tyske kansler, Angela Merkel, hører til dem, der mener, at euro-landene indgår i et så tæt samarbejde og er så tæt økonomisk forbundne, at det, der sker i et land, får indflydelse på forholdene i de øvrige. CNBC citerer hende for, at landene derfor har et fælles ansvar.

Den franske finansminister, Christine Lagarde, citeres for, at eurozonen er omfattet af fundstændig solidaritet. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.