Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.01.11 Græske parters lønsystem smadret

14. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den græske økonomiske krise har totalt vendt op og ned på landets system for overenskomstforhandlinger. Hvor parterne tidligere forhandlede sig frem til minimallønningerne på nationalt niveau og i sektorer, griber staten nu direkte ind både i den private og offentlige sektor.

Det ny system, der blev vedtaget sidste forår og sommer, fastfryser lønninger i den private sektor under en særlig generel national kollektiv beskæftigelsesaftale, så de ligger fast indtil midten af i år. Fra juli og et år frem kan lønningerne ikke stige mere end inflationen i Europa, der er sat til 1,5 procent i år og 1,7 procent til næste år.

Områder, der ikke er dækket af den nationale kollektive beskæftigelsesaftale, kan forhandle og også få hjælp af en særlig græsk forligs- og mæglingsinstitution. Men bliver resultatet, at lønningerne vil stige mere end det, der ligger i den nationale aftale, er de ugyldige.

Det Europæiske Observatorium for Arbejdsmarkedsrelationer, EIRO, bemærker, at hovedparten af de græske arbejdsgiverorganisationer er tilfredse med indgrebene. Det hedder, at også den græske faglige landsorganisation, GSEE, siger god for den først og fremmest, fordi den ikke rammer det private arbejdsmarked så hårdt som det offentlige.

De offentligt ansatte fik således frataget de ekstra månedslønninger, som er almindelige i flere europæiske lande. Det gjaldt sidste år både den såkaldte 13. og 14. lønudbetaling for ferier, jul og påske.

Andre faglige organisationer har imidlertid demonstreret mod indgrebene og hæftet sig ved, at inflationen ikke kun er på 1-2 procent, men oppe på 5,5 procent. Demonstrationerne har også været mod de generelle indgreb, der bliver betegnet som forfatningsstridende og brud på traditioner for frie forhandlinger på arbejdsmarkedet.

Regeringen har generelt fastfrosset lønningerne for offentligt ansatte og ansatte i offentligt ejede virksomheder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.