Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.05.10 Græsk lånepakke langt fra faglige forskeres bud

03. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det europæiske faglige forskningsinstitut, ETUI, opfordrer politikerne i Europa til at gå langt videre end den pakke, som eurolandenes finansministre og den internationale valutafond, IMF, i går blev enige om. Pakken lægger op til, at Grækenland sikres 110 milliarder euro, hvoraf op til 30 milliarder kan komme til udbetaling allerede i år og en pæn del allerede om to uger, hvor betydelige lån skal betales tilbage.

Pakken skal imidlertid først godkendes i de 16 eurolandes parlamenter. Lederne fra eurolandene holder på fredag et topmøde, hvor den ventes at komme op til endelig godkendelse. Det ventes også her at komme op, hvilke betingelser der stilles til grækerne, og hvordan lånene skal betales tilbage. I Tyskland hersker en løbende debat om renten, idet det hedder, at den skal følge markedsrenten.

Det er netop spørgsmålet om renten, ETUI finder afgørende. I et åbent brev til de europæiske politikere skriver ETUI, at Den Europæiske Centralbank, ECB, generelt må holde renten lavt og tæt ved nul for at få gang i væksten. Grækerne skal efter ETUI’s opfattelse ikke betale en højere rente end tyskerne dog med et tillæg i form af en strafrente. ETUI ønsker samtidig, at pakken bliver en europæiske løsning, så eurolandene viser, at de kan klare situationen selv og ikke behøver hjælp fra IMF. En sådan melding giver tillid til eurozonen og sænker dermed renten på lånemarkedet.

Rige lande kan også bidrage

ETUI lægger vægt på, at grækerne har accepteret, at finanspolitikken og den offentlige udgiftspolitik bliver overvåget. Forskningsinstituttet mener til gengæld, at det også må sikres, at lande med overskud som Tyskland og Østrig øger deres offentlige udgifter og dermed bidrager til øget efterspørgsel og dermed stimulerer væksten.

ETUI lægger vægt på, at politikken for opsvinget bliver forskellig i de forskellige lande alt efter, hvordan deres situation er i dag. Beregninger i ETUI siger samtidig, at det er forkert, når det hedder, at den græske produktivitet halter bagefter. Arbejdsproduktiviteten per time er steget dobbelt så meget i Grækenland som i Tyskland gennem de seneste ti år. Også kriselandene Spanien, Portugal, Italien og Irland har haft en klart højere stigning i produktiviteten end Tyskland.

Den græske befolkning bliver stillet over for barske krav, mener ETUI. Lønninger skæres ned, beskæftigelsen rammes og renten et steget voldsomt. Den politik, der nu føres, rammer ikke kun Grækenland, men er en forkert vej for Europa som helhed. Den viser ikke en europæisk vej ud af krisen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.