Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.02.09 Ny ledighed skaber britisk uro om udlændinge og udstationering

01. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den stigende britiske ledighed får britiske lønmodtagere til at aktionere mod den udenlandske arbejdskraft fra ikke mindst de nye EU-lande. Den tidligere arbejdsminister Frank Field opfordrede i weekenden regeringen til hurtigt at spille ud med krav om, at udenlandske virksomheder, der arbejder i Storbritannien, i første omgang ansætter britiske lønmodtagere. Ifølge søndagsavisen The Observer sagde Frank Field, at hvis regeringen ikke gør noget, får det følger for nationalproduktet. Den britiske fagbevægelse og medlemmer af parlamentet kræver regler for udstationering taget op.

- Vi er nødt til at gå foran med den debat snarere end at reagere på den, sagde Frank Field ifølge bladet.

Storbritannien har længe haft mangel på arbejdskraft, men den økonomiske krise rammer nu hårdt og har ikke kun kastet finanssektoren ud i fyringsrunder og krisehjælp, men kaster især ansatte i industrien og byggeindustrien ud i arbejdsløshed.

Den britiske fagbevægelse har længe advaret mod, at firmaer indgår kontrakter med udenlandske firmaer, der kommer med billig arbejdskraft.

Jon Cruddas, der er medlem af parlamentet for Labour-partiet, advarede i weekenden som også fagbevægelsen mod, at byggeriet frem mod de olympiske lege i London i 2012 kan blive ramt af de protester, der er i gang mod den udenlandske arbejdskraft. Den seneste opgørelse viser, at 62 procent af dem, der arbejder på de omfattende byggerier til legene, er udlændinge. Jon Cruddas krævede hurtig handling, hvis regeringen sætter byggearbejder i gang for at holde den økonomiske aktivitet oppe.

Fagbevægelsen UNITE krævede i weekenden samtaler med den britiske premierminister, Gordon Brown. Fagbevægelsen minder Brown om, at han i sin første tale som premierminister på en Labour-kongres gik ind for britiske job for britiske arbejdere. UNITE ønsker, at regeringen indgår aftaler om virksomhedernes sociale ansvar, så de ansætter lokal arbejdskraft, når de får opgaver for det offentlige.

Gordon Brown tog imidlertid i BBC afstand fra de nye aktioner mod den udenlandske arbejdskraft. Han mente hverken, de var berettigede eller den rette måde at forsvare arbejdspladser på. Han forsvarede sine tidligere udtalelser med, at det ikke drejede sig om at give job til briter frem for udlændinge, men om at sikre briterne uddannelse, så de var forberedte på nye job.


Tager EF-domstolens afgørelser op

Protestbølgen har ramt flere raffinaderier i Storbritannien. Senest protesterer arbejderne mod, at det franske olieselskab Total har givet en byggekontrakt på 200 millioner pund til et italiensk firma, der kun beskæftiger italienske og portugisiske arbejdere. To andre byggerier på kraftværker er også udsat for kritik, fordi arbejdsgiverne har afvist at ansætte lokal arbejdskraft.

De britiske lønmodtagere protesterer mod EU’s regler for udstationering, fordi virksomhederne benytter reglerne til at dumpe de britiske løn- og arbejdsforhold. Flere Labour-medlemmer af parlamentet kræver den britiske lov, der omsætter EU-direktivet, ændret. Et af medlemmerne, Colin Burgon, finder, at der bliver social uro, hvis loven ikke bliver lavet om.

Fagbevægelsen finder, at den britiske lov stiller britiske ansatte dårligere end de udenlandske, fordi udlændingene arbejder til langt lavere lønninger. Portugisiske bygningsarbejdere får kun en tredjedel af de britiske, franske kun halvdelen og italienske kun godt to tredjedel.

Fagbevægelsen kræver, at regeringen tager problemer med direktivet og den britiske omsætning af direktivet op til forhandling.

Generalsekretæren for den britiske landsorganisation TUC, Brendan Barber, siger til fagbevægelsens hjemmeside, at han har fuld forståelse for de aktioner, der er i gang ikke mindst på raffinaderier, hvor de udenlandske firmaer ikke vil ansætte briter. Han fremhæver, at den britiske fagbevægelse er gået ind for den fri bevægelighed, men at det ikke må betyde, at de britiske arbejdsforhold undermineres. Brendan Barber påpeger, at der er bekymring for den tendens, der er til, at arbejdsgiverne benytter de meget omdiskuterede domme fra EF-domstolen i Laval-Viking-sagerne til at underminere lønforholdene.

- De europæiske regeringer må lukke det retlige smuthul, der er åbner et enormt hul gennem det sociale Europa, siger Brendan Barber. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.