Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.02.10 Nye krav om højere mindsteløn i Tyskland

22. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Mens den tyske forfatningsdomstol stiller spørgsmålstegn ved, om man kan leve af de tyske understøttelser, kommer der nye krav om en højere mindsteløn på arbejdsmarkedet. Formanden for det tyske forbund for især offentligt ansatte, Ver.di, Frank Bsirske, kræver ifølge Der Spiegel, at mindstelønnen må op på 8,50 euro.

Tidligere var den tyske fagbevægelse imod, at der blev indført en mindsteløn. Som i Danmark var holdningen, at lønnen blev fastlagt gennem kollektive aftaler. Løntryk fra folk fra især østlandene fik i det ny århundrede flere forbund til at ændre holdning, og i 2004 gik blandt andre Ver.di ind for en mindsteløn på 7,50 euro.

Den løn er imidlertid for lille i dag i forhold til udviklingen i mindstelønnen i andre lande, mener Ver.di, og den tyske faglige landsorganisation, DGB, tager spørgsmålet op på sin kongres i maj.

Frank Bsirske kræver også udstationeredes og ikke fastansattes arbejdsforhold tages op. De er efter Bsirskes opfattelse et konstant instrument til løndumping. Han kræver, at der bliver ens forhold for de midlertidigt ansatte og de fastansatte og peger på, at der efter 2011 bliver fri adgang for alle fra østlandene til de tyske arbejdsmarked.


Særlige reformpakker får skylden

DGB giver på sin hjemmeside de særlige reformer, der blev gennemført også under den tidligere rød-grønne regering mellem SPD og de grønne skylden for de forringelser, der er sket på det tyske arbejdsmarked.

På DGB’s hjemmeside hedder det imidlertid, at det ikke nytter at indlede en debat om reformpakkerne Hartz, så længe udenrigsminister og vicekansler Guido Westerwelle fra de frie demokrater ikke forstår, at det er Hartz-reformerne, der er den egentlige årsag til den armod, der hersker i Tyskland.

FDP fandt i sin tid ikke, at reformerne gik langt nok med at indskrænke arbejdsforholdene og forholdene for ledige.

DGB påpeger, at den fjerdedel af lønmodtagerne, der tjener mindst, havde en tilbagegang i reallønnen på 14 procent fra 1995 til 2007.

I den vestlige del af Tyskland faldt den gennemsnitlige indtægt for de lavestlønnede fra 7,24 euro i timen i 2005 til 6,88 euro i 2007. I den østlige del blev lønnen stort set fastholdt på 5,60 euro for de lavtlønnede i gennemsnit.


Forfatningsdomstolen siger ommer

For de arbejdsløse er forholdene imidlertid så ringe, at den tyske Forfatningsdomstol skrider ind. I en bemærkelsesværdig afgørelse fastslog den tidligere på måneden, at den praksis, der er blevet for udmåling af understøttelser, strider mod principperne for den tyske socialstats rettigheder.

Grupper af ledige får ikke den hjælp, der kan sikre dem en menneskelig tilværelse. Det gælder blandt andre børnefamilier, der fratages støtte til særlige behov, som børnene har.

Domstolen slår fast, at beregningsmetoderne må tages op.

En undersøgelse fra det tyske forskningsinstitut Friedrich Ebert Stiftung viser, at 29,5 procent af dem, der modtager understøttelse, får under fem euro i timen i den vestlige del af Tyskland og 39,2 procent i den østlige del.

28,3 procent i den vestlige del får mellem 5 og 7,5 euro i timen. I den østlige del er det 37,3 procent. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.