Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Forskningspolitik

30. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Den 1. januar 2007 lød startskuddet for EU’s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling for perioden 2007-2013. EU's forskningsbudget vil stige fra 35 milliarder kroner årligt og op til 68 milliarder kroner i 2013.

Satsningsområderne er blandt andet informations- og kommunikationsteknologi, fødevarer, energi, miljø og nanoteknologi.

Selve den tekst til det 7. rammeprogram, der blev vedtaget den 18. december 2006 i et samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet kan læses her. På dansk.

 

Rammeprogrammet er opbygget over en struktur bestående af fire overordnede  komponenter:
Samarbejde”, ”Idéer”, ”Mennesker” og ”Kapaciteter”.

Det tematiske forskningssamarbejde er placeret under overskriften ”Samarbejde”. Etableringen af et europæisk forskningsråd, der skal støtte forskerinitieret grundforskning, er placeret under overskriften ”Idéer”.

Under overskriften ”Mennesker” er samlet  aktiviteter til styrkelse af de menneskelige ressourcer i forskning, de såkaldte ”Marie Curie” aktioner. Under overskriften ”Kapaciteter” er samlet rammeprogrammets aktioner for at optimere den europæiske forskningsinfrastruktur og styrke innovationskapaciteten i europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Den omfatter derudover styrkelse af forskningspotentialet i de europæiske regioner, dannelse af forskerdrevne klynger og fremme af forskningspotentialet i tilbagestående regioner.

 

 

Den. 1. juni 2005 sendte Videnskabsministeriet et såkaldt grundnotatet til Folketingets Europa-Udvalg. Selv om det ikke tager højde for en række ændringer i processen frem til vedtagelsen i december 2006 kan de 33 sider læses med udbytte her.

Videnskabsminister Hele Sander (V) har sat sig det mål at fordoble den danske deltagelse i EU’s forskningsprogrammer i de kommende år. D erfor åbnede Videnskabsministeriet den 1. september 2006 et forbindelseskontor i Bruxelles.

 

EuroCenter

Desuden er  Forsknings- og Innovationsstyrelsens EuroCenter udpeget som Nationalt Kontaktpunkt (NCP) for Rammeprogrammet i Danmark.

EuroCenter informerer og rådgiver om EU's forskningsprogrammer til alle potentielle ansøgere, virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner m.fl. Link til EuroCenter her.

Det nye brohoved i Bruxelles skal primært hjælpe danske forskere og virksomheder med nyttige kontakter til Kommissionen. Læs om kontoret her.

 

Vejledningsindsatsen både i Bruxelles og København skal som nævnt give danske forskere bedre mulighed for at få større del i de europæiske forskningsmidler, som med det 7. rammeprogram indeholder flere penge end nogensinde før. En del af arbejdet i disse år går derfor ud på at opbygge de netværk og organisationer, som giver danske forskere bedre mulighed for at forskningsresultaterne.

Administrerende direktør i Dansk Industri, Hans Skov Christensen siger det sådan ”Der skal etableres flere netværk i Danmark, der kan klæde de danske virksomheder og forskningsinstitutioner bedre på til at søge midler i rammeprogrammet.”

Ifølge forskningsminister Helge Sander (V) klarer danske forskere sig godt på udvalgte fagområder.

  • Danske deltagere henter over seks procent af de samlede midler til fødevareforskning.
  • Inden for sundhedsforskning henter danske forskere næsten 3,5 procent af midlerne.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.