Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Forskere får friere forhold

27. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Forskere bliver friere fugle, hvis det står til EU-kommissionen. Et styrket fælles arbejdsmarked for forskere skal sikre, at de kloge hoveder kan flyve derhen, hvor de tror, at får de bedste muligheder for at udvikle sig og komme videre med deres forskning. EU-kommissionen lægger i en ny meddelelse op til et fælles europæisk forskningsrum, der også kan tiltrække forskere fra andre dele af verden.

EU’s kommissær for videnskab og forskning, Janez Potočnik, sagde ved præsentationen i Bruxelles, at det er på høje tide, at Europa stiller forskerne friere. På den måde kan de udvikle sig og forskningen få et løft, som stemmer helt overens med den såkaldte Lissabon-proces, der skal gøre EU førende i verden inden for vidensøkonomien i år 2010.

- For mange videnskabsfolk har måttet vente for længe på muligheden for at blive selvstændige, uafhængige forskere på grund af forældet national lovgivning og praksis. Vores vision er en “femte frihed” – fri bevægelighed for viden, hvor studerende, videnskabsfolk og akademikere kan drage fordel af et livskraftigt europæisk arbejdsmarked og finde jobmuligheder i forskellige institutioner, sektorer og lande i alle faser af deres karrierer. Det, der står på spil, er, om Europa på lang sigt kan forblive og udvikle sig som et sted, hvor der foregår FoU-aktiviteter i verdensklasse, påpegede Janez Potočnik.

Meddelelsen, der hedder “Bedre karrieremuligheder og øget mobilitet: et europæisk partnerskab for forskere” lægger op til et partnerskab med medlemsstaterne for at sikre, at de ikke lægger hindringer i vejen for forskerne. Helt centralt er, at forskerne bliver omfattet af den sociale sikring og også pensionsordninger, og at de får attraktive ansættelses- og arbejdsvilkår, så de får en ordentlig løn og også karrieremuligheder.

Kommissionen vil i meddelelsen bryde med traditioner for den offentlige sektor i mange lande. Den skaber ikke nok konkurrence, der fremmer forskernes indsats.

”Kortvarige kontrakter er normen for unge forskere, og forfremmelse sker snarere på grundlag af anciennitet end opnåede resultater. Mange forskere uddannes også på en traditionel akademisk måde, som ikke ruster dem til at imødekomme de behov, der stilles af den moderne videnøkonomi, hvor forbindelser mellem erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner spiller en stadig større rolle. Nutidens forskere kan have behov for at forvalte intellektuel ejendom, udføre tværfaglige projekter eller etablere egen virksomhed”, mener Kommissionen.

Meddelelsen udgør et af fem politiske initiativer, som Kommissionen planlægger som opfølgning på grønbogen for 2007 ”Nye perspektiver på det europæiske forskningsrum”. Af resultaterne af den offentlige høring angående grønbogen fremgik det, at et fælles europæisk arbejdsmarked for forskere bør være et af de væsentligste initiativer på EU-niveau.

Forskningsministrere tager allerede på fredag hul på diskussionerne om den ny meddelelse. Her er den såkaldte ”Ljubljana-proces – imod realiseringen af Det Europæiske Forskningsrum, ERA” oppe til debat.

Konklusionerne fra Rådet ventes at blive, at EU dels skal satse på den femte frihed, der netop er den fri bevægelighed for viden, dels satse yderligere på at modernisere universiteterne og forskningsinstitutionerne. Den verden skal dels have spydspidser dels have netværk, der lægger op til samarbejde.

De små og mellemstore virksomheder skal inddrages bedre i miljøet og resultater af forskning skal også udnyttes bedre.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.