Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Virksomheder øger innovation – mest uden for EU

11. Aug. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske virksomheder venter at øge investeringerne i forskning, udvikling og innovation kraftigt i de kommende år. En EU-undersøgelse viser, at de efter egne planer bruger fem procent mere i 2013 end i år. Dermed bryder de med senere års politik, hvor de alene i 2009 skar ned på satsninger i fremtid med 2,6 procent.

De fleste euro til forskning, udvikling og innovation, FoU, bliver inden for EU. Virksomhederne lægger omkring 75 procent af deres investeringer i EU-landene. Men flere og flere investeringer placeres i andre områder. De kommende tre år venter virksomhederne, at de øger investeringerne i FoU med knap fem milliarder euro. Af dem venter de, at 2,2 milliarder bliver i EU, mens 2,7 milliarder euro bliver placeret uden for EU.

205 større virksomheder deltog i undersøgelsen. De investerer til sammen 40 milliarder euro (knap 300 milliarder kroner) i forskning, udvikling og innovation og dermed 30 procent af de samlede investeringer blandt 1000 virksomheder i EU, der er med på en særlig resultattavle.

EU-Kommissionen hæfter sig ved, at virksomhederne venter at investere mere i EU. Af den øvrige ekstra satsning venter virksomhederne, at Kina snupper 25 procent, Japan 17 procent, Norge og andre lande i Europa ude for EU kommer op på otte procent af stigningen ligesom Indien, mens USA og Canada er nede på fem procent.

Landes erhvervspolitik har betydning for, hvor virksomhederne lægger investeringerne. Tilskud og skatteincitamenter spiller en rolle. Men det er også afgørende, at der er kvalificeret arbejdskraft, der kan forventes at få noget ud af investeringerne.

Og der kommer reelt meget ud af investeringer i forskning, udvikling og innovation. Virksomhederne svarer, at i gennemsnit 27 procent af deres omsætning stammer fra produkter, der er indført inden for de seneste tre år.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, sagde i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen, at konklusionerne er en kærkommen god nyhed for økonomien og giver grund til forsigtig optimisme på mellemlang sigt. FoU i erhvervslivet er den afgørende drivkraft bag bæredygtig vækst og beskæftigelse.

- Men hvis vi skal nå vores Europa 2020-mål, herunder at øge andelen af FoU‑investeringer i EU til 3 % af BNP, skal disse forventede investeringer for 2011-2013 også føres ud i livet. Der er desuden behov for flere private investeringer inden for FoU i de kommende år både fra de store virksomheder, der deltog i undersøgelsen, og fra SMV’er. Og så skal vi skabe "Innovation i EU", så det bliver mere attraktivt at investere i FoU end i noget andet, siger Máire Geoghegan-Quinn. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.