Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissær ønsker al forskning til Bruxelles

15. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissær Michel Barnier foreslår, at al forskning og udvikling i de 27 EU-lande bliver flyttet til EU. I en tale i Bruxelles sagde kommissæren for det indre marked, at der burde være et system som den fælles landbrugspolitik, så landene ikke førte hver deres politik for forskning og udvikling.

- Hvorfor har vi ikke klaret at gøre for forskningen, hvad vi har gjort for landbruget, spurgte Michel Barnier ifølge EUObserver.

Han pegede på, at der ikke er noget nationalt budget for landbruget i medlemslandene.

- Vi skulle have samme ambition for forskningsområdet, sagde Michel Barnier.

EU-systemet forbereder sig i disse måneder på de finansielle rammer for perioden 2014-20. Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og også det europæiske økonomiske og sociale udvalg, EØSU, ønsker, at EU’s budget bliver udvidet, og der flyttes opgaver fra medlemslandene til EU. Til de opgaver hører samarbejdet inden for forskning, udvikling og innovation.

Michel Barnier går imidlertid så langt, at hele området skal flytte. Kilder i EU-Kommissionen siger imidlertid, at Barnier talte på egne vegne og ikke dækkede Kommissionens holdning. Kommissærer erkender, at der er stor splittelse i Kommissionen, og at Barnier ikke har forskning og udvikling som område.

Det forslag for en kommende budgetperiode, som Kommissionen ventes at spille ud med i slutningen af måneden, er ikke et forslag om at oprette et forsknings- og uviklingsområde, der kan sammenlignes med landbrugsområdet.

Kilden siger til EUObserver, at der derimod bliver en række udspil på det område.

- Det er virkelig svært at få støtte fra medlemslandene på de områder, hedder det.

EU har som mål, at landene samlet investerer i 2020, hvad der samlet svarer til tre procent af BNP. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.