Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-rapport: Forskere ønsker mere deling af viden

24. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Universitetsfolk og andre forsker og græsrødder vil have mere gang i delingen af viden mellem dem. Inden for erhvervslivet og politiske institutioner ser man især, at der bør satses mere på at få strukturerne for forskningen gjort bedre.

Det er EU-kommissionen, som har undersøgt, hvordan det står til med samarbejde, mobilitet og deling af viden inden for forskerverdenen. Det nye program for forskning uddeler 54 milliarder euro frem til 2013, og Kommissionen vil vide, hvordan de forskellige mennesker i systemet oplever forskerområdet, ERA.

1000 svar kom ind på Kommissionens spørgsmål, og de viser, at der generelt er tilfredshed med, at Kommissionen satser på forskningen. Kommissær Janez Potocnik siger dog også, at undervisningsministrene på deres møde i sidste uge generelt fandt, at det var nødvendigt at udvikle fælles visioner og styrke den politiske ledelse af området for forskning.

Den ny undersøgelse peger på, at industriens rolle er noget af det, der må tages op. Både forskning og uddannelse må tættere på de krav, der stilles fra erhvervslivet. Industrien selv beklager ifølge Kommissionen, at undersøgelsen især har fokuseret på den offentlige forskning og ikke i tilstrækkeligt omfang taget den forskning og udvikling med, der sker inde for det private erhvervsliv.

Over 700 af dem, der har svaret, finder, at det bør være lettere at få adgang til resultaterne af den offentlige forskning, og endnu flere finder, at resultaterne kommer for sent ud.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.