Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-forskningssamarbejde: Fremad - men for langsomt

28. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det europæiske forskningssamarbejde går styrket ud af 2006, fremgår det af EU-kommissionens rapport Commission staff working document: Mobility of Researchers and Career Development – Implementation report 2006.

Kommissionen fremhæver i en pressemeddelelse, at 170 forskningsinstitutioner har tiltrådt Det europæiske Charter for Forskere og en adfærdskodeks, og at der nu findes over 1.000 jobtilbud til forskere på jobportalen, European Researchers Mobility Portal.

Men Kommissionen udtrykker i selve rapporten betydelig skuffelse og kalder det for svagt, at så få er med til at underskrive den nævnte adfærdskodeks. (Eksempelvis har Forskningsministeriet i Danmark gennemført en høring, der viste at langt størstedelen af forskningsinstitutionerne ikke så noget behov for at være med i en kodeks – begrundelsen var at principperne allerede blev fulgt af danske institutioner.

Der er i de enkelte lande også en vis sløvhed med at gøre det nemmere for tredjelandsforskere at få opholds- og arbejdstilladelser – og det er også kun få penge de enkelte EU-lande stiller til rådighed for forskere udefra.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.