Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Forskningspolitik må ikke hvile på laurbærrene

03. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Forskning og udvikling får et betydeligt løft i EU’s budget de kommende år. Tidligere års stramme regler for blandt andet statsstøtte er blødt op, så forskning og udvikling får lettere ved at udvikle sig. Sådanne ændringer og prioriteringer gør, at EU-kommissionen kalder det relancerede Lissabon partnerskab for vækst og job for en succes. Men det er ikke en succes, der må få nogen til at hvile på laurbærrene. Der er stadig nye udfordringer.

Forskning og udvikling må også i fremtiden have høj prioritet på alle niveauer i EU, hed det, da Kommissionen præsenterede meddelelsen om at se på politikken for fornyelse i en verden i forandring.

Næstformand i Kommissionen Günther Verheugen fremhævede da også, at innovation ikke er noget, man blot vedtager gennem dekreter. Forskning og udvikling og fornyelse er afhængig af, at mange forskellige mennesker spiller sammen. Det gælder videnskabsmænd, forskere, virksomheder og investorer.

- De lever ikke i et vakuum. De handler ud fra rammer, der enten tager modet fra dem eller inspirerer dem til at tage fat på nye områder, sagde Günther Verheugen.

EU-kommissionen er med til at udstikke rammerne. Det sker både gennem retningslinjer og penge. Det syvende forskningsprogram, der løber frem til 2013, løfter forskningen og udviklingen. Samtidig er der også flere penge inden for samhørighedspolitikken. Meddelelsen lægger vægt på, at midlerne er øget, så de tegner sig for 25 procent af EU’s budget frem til 2013 mod 11 procent i budgettet fra 2000 til 2006.

Også landbrugsbudgettet rummer forskningsmidler, og så er der hele programserien inden for konkurrenceevne og innovation, CIP.

Kommissionen mener ifølge Meddelelsen, at det indre marked og friere forhold for service gør, at også de små og mellemstore virksomheder får lettere ved at komme med i forsknings- og udviklingsprogrammer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.