Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny EU-konsultation om forskning og udvikling

15. Sep. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen forsøger igen at få skub i forskning, udvikling og innovation. Med en ny høringsproces håber Kommissionen at få forslag til, hvordan omgivelserne og betingelserne for forskning kan forbedres i det, der kaldes det europæiske forskningsrum, ERA. Målet er at få et egentligt indre marked for forskning, viden og innovation i 2014.

I dag er forskningen i EU for fragmenteret til, at den bliver udnyttet fuldt ud, mener EU-Kommissionen. Uddannelser og midlerne til forskning kan udnyttes bedre til fordel for borgerne. Den økonomiske krise har gjort det endnu vigtigere at øge effektiviteten, da hver en krone eller euro bliver vendt i medlemslandene.

Kommissionen erkender, at den ikke selv kan styrke forskning, udvikling og innovation. Den kan kun bidrage. Industrien, forskere, politikere og forskningsinstitutioner og andre instanser i medlemslandene har de egentlige nøgler til, at Europa kan fremme forskningen og udviklingen og blive mere konkurrencedygtig. Derfor ønsker Kommissionen svar på, om det er de rigtige problemstillinger, den tager op, og om de direkte involverede parter har andre og bedre forslag.

Det var den såkaldte Lissabon-proces, der i år 2000 åbnede for et forskningsrum i EU. Dengang hed det, at EU skulle blive førende i verden inden for videnøkonomi i år 2010. Målet viste sig hurtigt at være sat højt. I 2008 vedtog EU ERA-visioner for et kommende forskningsrum og i 2010 vedtog EU at oprette en særlig komite for arbejdet med ERA, ERAC.

Kommissionen finder, at det nu er på tide at udvide samarbejdet om forskningen og udviklingen og arbejdet med de menneskelige ressourcer.

Det skal være lettere at bevæge sig over grænser for forskere og udviklere, så det, der tidligere er kaldt dem femte frihed på linje med den fri bevægelighed for lønmodtagere, tjenesteydelser, kapital og varer bliver en realitet for forskere.

Høringen løber indtil den 30. november. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.