Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU letter bureaukrati om støtte til innovation

11. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen erkender, at ikke mindst små og mellemstore virksomheder opgiver at søge om penge til forskning og udvikling og innovation. Bureaukratiet med ansøgninger og kontrol er så stort, at det skræmmer virksomheder væk, og får andre til at afholde sig fra at søge igen.

Men en ny høring lægger EU-kommissionen op til både at forenkle programmerne, gøre livet mindre surt for forskere og virksomheder, der søger støtte, og samtidig stramme programmer op med det mål, at resultaterne af programmerne bliver bedre, og de giver mere valuta for pengene.

Forskning, udvikling og innovation er et væsentligt punkt i EU’s strategi for den europæiske udvikling frem til 2020. Europa halter bagefter USA og Japan, og andre dele af verden haler ind på EU på væsentlige områder af forskningen og udviklingen. Samtidig ses områderne som nogle af dem, der kan bidrage til at løse problemer og udfordringer både med arbejdsløshed, den demografiske udvikling, miljø- og klimaproblemer.

EU-kommissær Máire Geoghegan-Quinn, der har ansvaret for forskningen og innovationen i Kommissionen, understregede ved præsentationen af høringen, at målet er at få mere ud af de penge, der investeres, men samtidig løse problemer og skabe udvikling.

- Vi vil sikre, at EU-støttens enorme potentiale udnyttes fuldt ud til at skabe vækst og arbejdspladser og til at forbedre livskvaliteten i et Europa, der står over for overvældende udfordringer som klimaændringer, energieffektivitet og fødevaresikkerhed. Ved at forenkle vores programmer og få dem til at hænge bedre sammen vil vi gøre livet lettere for forskere og innovatorer – især små og mellemstore virksomheder - tiltrække flere ansøgere og opnå endnu bedre resultater, sagde Máire Geoghegan-Quinn.

Vægten ligger på universitetsforskning

Kommissionen agter at lægger fælles rammer for flere programmer. Det gælder det nuværende rammeprogram for forskning, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT). Det hedder, at der skal skabes en sammenhæng lige fra grundforskningen til introduktionen af nye produkter.

Det hedder også, at der bliver lagt vægt på ikke-teknologisk innovation. En væsentlig del af innovation kommer således fra virksomheder, der ikke har forsknings- og udviklingsafdelinger, og det gælder selvklart især de små- og mellemstore virksomheder.

Alligevel fremgår det af oplægget, at Kommissionen i høj grad tænker traditionelt og på den akademiske forskning og udvikling. Vægten ligger ikke på den innovation, der skabes nedefra gennem medarbejdere. Det hedder, at der er tre målsætninger:

  1. At give EU et videnskabeligt grundlag, som er i verdensklasse, fremme konkurrenceevnen over hele linjen og løfte store udfordringer som klimaændringer, ressourceeffektivitet, energi- og fødevaresikkerhed, sundhed og den aldrende befolkning.
  2. At gøre EU-støtten mere attraktiv og lettere tilgængelig for deltagerne, f. eks. gennem et centralt kontaktpunkt med fælles IT-værktøjer eller en onlinekvikskranke, hvor deltagerne kan få rådgivning og støtte under hele støtteforløbet. Den fælles strategiske ramme vil endvidere give mulighed for et enklere og mere strømlinet sæt støtteinstrumenter, der dækker hele innovationskæden, herunder grundforskning, anvendt forskning, samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet og innovation på virksomhedsniveau. Fleksibiliteten vil blive fremmet for at tilskynde til diversitet og inddragelse af virksomhederne. Ansøgerne skal kunne ansøge om støtte til flere forskellige projekter uden hver gang at skulle opgive de samme oplysninger.
  3. At skabe forenklede og mere konsekvente procedurer for redegørelse for, hvordan den modtagne støtte er anvendt. Dette kan f.eks. indebære, at støtten i højere grad udbetales som faste beløb.

Det nuværende 7. forskningsrammeprogram har et budget på 53 mia. EUR (2007-2013). Foreløbig er der ydet støtte til over 9 000 projekter. Ifølge en undersøgelse skønnes det, at alene de projekter, der er udvalgt til at modtage støtte i 2011, vil skabe op til 165 000 arbejdspladser.

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation har et budget på 3,6 mia. EUR (2007-2013) og har ydet støtte til over 100 000 små og mellemstore virksomheder gennem lånegarantier og innovative IKT-pilotprojekter.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, der skal stimulere innovation i verdensklasse gennem det banebrydende begreb viden- og innovationsfællesskaber. EIT har modtaget 309 mio. EUR fra EU-budgettet for perioden 2007-2013. pmh og EU-kommissionen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.