Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissionen vil have bedre styr på forskningen

23. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen bruger den europæiske spredning i alderdoms-forskning og demens som eksempel på, at europæerne får for lidt for deres forskningspenge. Det sker i en såkaldt Meddelelse fra Kommissionen, der lægger op til fælles handling.

Meddelelsen hedder ”Towards joint programming in research” og bygger på et udbygget samarbejde for at møde de fælles udfordringer.

Kommissionen kom i december med en meddelelse med stort set samme budskab. Dengang lagde Kommissionen op til, at EU-landene styrker forskningen og den offentlige service ved at satse sammen på prækommercielle indkøb. Bag det ligger, at det offentlige kan få udført forskning og udvikling, der sætter nyt i gang. Det kan dermed netop være forskning til fremstilling af prototyper, nye designløsninger eller produkter, der endnu ikke er klar til at komme ud på et marked.

Kommissionen hævder både i den ny meddelelse og meddelelsen om prækommercielle indkøb, at der er mere styr på forskningsmidlerne i USA, eller mere styring af forskningen, men udspillet bygger på, at der uden effektiv koordinering er mange muligheder for, at man flere steder i Europa sidder og laver det samme.

I USA bruger den offentlige sektor 50 mia. dollar om året på indkøb af forskning og udvikling. Det er 20 gange så meget som landene i EU. Men i USA går en stor del af pengene til militærindustrien og rumforskningen.

Holdes de udgifter ude, er USA alligevel langt foran med forskningsinitiativer. Forsknings- og udviklingsudgifterne inden for sundhed, energi, uddannelse, transport og miljø er fire gange højere i USA end i Europa.

Kommissionen bemærker, at en række eksperter finder, at den civile sektor rummer store uudnyttede muligheder for innovation, og at Europa her kunne tage en førerrolle.

I den ny meddelelse hedder det, at der skal investeres mere effektivt. Den fælles indsats er en ny tilgang, der skal sikre bedre udnyttelse af de bevilgede midler. Det hele skal bygge på frivilligt grundlag, men der er måske brug for nogle europæiske tovholdere på enkeltområder for at styre bedre.

Eksempelvis nævner Kommissionen, at der i USA på ældreområdet findes et ”Nationalt institut for aldring”, som koordinerer indsatsen for alderdoms- og demensforskning og i øvrigt beskæftiger sig med hele ældrepolitikområdet.

Kommissionens udgangspunkt er, at den nye fællesoptræden gælder offentligt-offentligt samarbejde. I meddelelsen om de prækommercielle indkøb handlede det især om et samabejde mellem det offentlige og private firmaer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.