Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Rapport om fortid og fremtid for Det Europæiske Forskningsråd

20. Aug. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen har skrevet en rapport, der gennemgår opbygningsfasen for Det Europæiske Forskningsråd.

Rådet blev etableret i 2007 i overensstemmelse med den fastsatte tidsramme. Kommissionsrapporten giver en omfattende og detaljeret beskrivelse af de organisatoriske rammer for forskningspolitikken, efterhånden som den udvikles til at stå på egne uafhængige ben i forhold til EU-kommissionens tjenestegrene.

Sagt med Kommissionens ord vil strukturer, mekanismer og ledelse fortsat udvikle sig i 2008 og skabe et dynamisk og udfordrende miljø for Det Europæiske Forskningsråd, der fortsætter sin kurs mod administrativt selvstyre.

I løbet af 2008, efterhånden som der opnås fremskridt i forbindelse med formel etablering og drift af Det Europæiske Forskningsråds forvaltningsorgan, vil de opgaver, der varetages af Direktorat S, blive overdraget til forvaltningsorganet

Kommissionen ”er forpligtet til at fastlægge en effektiv struktur og sikre, at programmets idéer gennemføres, og den vil naturligvis yde den nødvendige støtte i 2008, der kræves for at nå disse mål.”

I 2008 vil Kommissionen endvidere udarbejde en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om metodologi og referencer i den gennemgang af Det Europæiske Forskningsråds arbejde, der skal foretages af uafhængige eksperter i 2010.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.