Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Vision for det europæiske forskningsrum

08. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De kommende EU-formandskaber får et konkret papir med visioner for forskningen at arbejde med, efter EU-landenes ministre for videnskab og konkurrence i sidste uge vedtog planen ”Vision 2020 for det europæiske forskningsrum”.

Som så mange andre planer, strategier og processer får også vision 2020 et geografisk navn. Den hedder ”Ljubljana-processen” og markeder dermed, at det var det slovenske EU-formandskab, der i foråret fik sat gang i processen. Det nuværende franske og de kommende tjekkiske og svenske formandskaber har forpligtede sig til at føre planen ud i livet. Franskmændenes bidrag var at få vedtaget, at landene er med på at styrke samarbejdet på forskningsområdet, og at den bæredygtige udvikling får et løft gennem samarbejdet.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har på EU-topmøder talt varm for visionerne, som ligger tæt på regeringens ønsker en om ”femte frihed” i EU, nemlig den fri bevægelighed for forskning og forskere. Barrierer skal efter vision 2020 og også regeringens opfattelse fjernes, så der også bliver et egentligt indre marked for viden, hvor ideer bevæger sig lige så let over grænser som forskere og studerende.

Uddannelse, forskning og innovation skal hænge sammen. Universiteter og andre læreanstalter skal samarbejde i netværk, og der skal være plads til både aktører fra det offentlige og det private erhvervsliv.

Fra forskerverdenen har det fra kritikere lydt, at visionerne lægger for lidt vægt på den frie forskning. Både Aalborg Universitet og Det Frie Forskningsråd peger på, at visionerne ikke er klare med hensyn til kommercialisering.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.